Nu är den första föreläsningen av Maria Heintz (biträdande universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan i Halmstad) Sociala relationer, barns och elevers hälsa publicerad på RUC:s webbsida. Föreläsningen är delad i tre delar med en Powerpoint-presentation och diskussionsfrågor till varje del. 

Två av delarna är på dryga 20 minuter och en del är på ca 40 minuter. 
De två andra föreläsningarna publiceras så snart de är klara och alla tre kommer sedan ligga kvar hösten ut.

Om behov finns av ökad tillgänglighet av dokument och film, vänligen kontakta charlotte.berglund@hh.se

Written by 

Kommentera