Jeanette Rasmusson arbetar som lärare på Sofiebergsskolan. I och med en tillbyggnation på skolan installerades interaktiva skärmar i klassrummen istället för projektorer. Det är någon som både lärare och elever är väldigt glada för.

Det är ett modernt verktyg som skapar bättre förutsättningar för elevernas lärande och den underlättar min tillvaro som lärare väldigt mycket, säger Jeanette.

Vi tog ett snack med Jeanette och bad henne berätta om hennes erfarenheter av Clevertouch, som är en slags interaktiv skärm (whiteboard) för klassrummet.

Vill du berätta lite om var du jobbar och hur din tjänst ser ut?

Jag arbetar som förstelärare på Sofiebergsskolan i en årskurs 3. Jag har arbetat på skolan i två och ett halvt år och trivs väldigt bra. På skolan har jag förutom klassläraruppdraget som uppdrag att driva skolutveckling genom att leda och utveckla användandet av kooperativa lärstrukturer och digitala lärverktyg. Jag är väldigt intresserad av hur både tekniken och samarbete kan öka eleverna lärande.

Berätta lite om arbetet med de interaktiva skärmarna. Hur länge har ni haft dem?
Sofiebergsskolan gjorde en tillbyggnad för ett par år sedan och den nya skolbyggnaden var färdig i början på år 2020. I den nya byggnaden satsade skolan på Clevertouch i alla klassrum. Vi såg då snabbt den stora fördelen med verktyget och i november 2020 utrustades resterande klassrum med Clevertouch, vilket vi är väldigt glad för.

Jeanette Rasmusson.

På vilket sätt använder ni dem i undervisningen?
Vi använder dem till allt som vi tidigare använde en projektor till d.v.s. att spegla våra datorer/ipads för att visa uppgifter, titta på film, skriva gemensamma texter, lyssna på böcker på Polylino med mera. Det finns även många andra funktioner som vi har nytta av i undervisningen.

Vilka fördelar ser du med den om man jämför med en vanlig projektor?
För det första har tavlan en knivskarp bild, vilket gör att eleverna ser bra på alla platser i klassrummet. Vi har lärt oss att man ska sätta den centrerad i klassrummet för att eleverna ska se så bra som möjligt. Några av de stora fördelarna med tavlan är t.ex. att man kan stanna på en webbsida eller i ett dokument med någon uppgift och där kan jag eller eleverna skriva med en digital penna (kan välja vanlig eller överstrykning) direkt på tavlan. Detta använder vi för att t.ex.  räkna ut ett mattetal, att skriva dit begrepp, att markera det som är viktigt i en text. Denna möjlighet gör att jag lättare kan förtydliga och förklara saker för eleverna.

Många bra och användbara funktioner
Dessutom finns det en mängd olika funktioner inbyggt i tavlan t.ex. timer, stoppur, ”ficklampsfunktion” för bara visa den viktigaste delen av tavlan (resten är svart). Det finns också en skärmklippsfunktion som man kan använda för att plocka med sig information eller bilder in i en whiteboardapp, detta använder vi flitigt. I whiteboard appen finns sedan mängder med funktioner.

Man kan rita/skriva med fingrar eller en penna för att t.ex. skapa en tankekarta tillsammans med eleverna, skriva meningar, rita figurer, skriva mattetal, göra arbetsordningar.

En annan funktion som är flitigt använd är när vi har skapat en tankekarta tillsammans i klassen, gjort en 6-fältare eller skrivit en gemensam text, då trycker jag på en knapp och då visar sig en qr-kod på tavlan. Koden scannar sedan eleverna med sina ipads och då får de upp exakt samma bild/text som jag har på tavlan på sina skärmar, vilket underlättar deras arbete mycket. (och vi sparar papper när vi inte behöver skriva ut saker lika ofta).

Sparar arbetet i en app
En stor fördel är också att man kan spara allt arbete man gör i whiteboardappen och man kan sedan fortsätta i samma fil en annan dag eller öppna den för att repetera det man har gjort tidigare. Detta använder vi ofta när vi skriver/gör tankekartor/6-fältare och anteckningar utifrån ett område. Då kan jag snabbt plocka upp filen och fortsätta där vi slutade dagen innan.

Det finns också möjlighet till trådlös överföring från elevernas ipad, så att de kan skärmdela eller skicka en bild via en app. Detta gör att eleverna kan visa deras arbete lättare för varandra.

Vad tycker eleverna och hur har mottagandet varit?
Eleverna är väldigt förtjusta i tavlan, de var jätteglada när de fick se och använda den första gången. Den klass jag har nu har haft både projektor och interaktiv skärm. När jag frågade dem vad de stora fördelarna var med tavlan så sa de att det är lättare att se på den för den har så bra och tydliga färger. De sa också att de gillar när vi t.ex. kan ha timer/trafikljus/arbetsordning digitalt. De gillar att tavlan är ”ren” när vi inte har på den och att de kan få bilden som är på skärmen till sina ipads.  De gillar också att de själva kan göra saker på skärmen.

Något du vill tillägga?

Tvekar ni som skola på om ni ska satsa på att köpa in Clevertouch eller en ny projektor, så tycker jag inte att ni ska tveka på att välja tavlan. De är värda varje krona.

Har du frågor om interaktiva skärmar som Clevertouch kan du kontakta Jan E Nilsson IT-utvecklare på barn och ungdomsförvaltningen.

Written by 

Kommentera