På Pedagog Halmstad i menyn Verktyg och resurser – Digitala lärresurser under rubriken Ämnesresurser hittar du nu en undervisningsresurs i historia för mellan- och högstadiet som är tillgänglig och gratis för alla.

Det är Statens historiska museer, Gamla Uppsala museumGlimmingehusRiksantikvarieämbetets arkiv och tretton andra museer i hela landet som i december 2020 lanserade en ny interaktiv undervisningsresurs – Sveriges Historia.

Sveriges historia är en källa till lustfyllt lärande, där eleverna får kunskap om historia, samtidigt som de bygger upp förmågan till kritiskt granskande och historiemedvetenhet.

Materialet presenteras som lektioner och varje lektion har en lärarhandledning med förslag till lektionsupplägg. Alla lektioner matchas mot kursplanen i historia. Texterna är lättlästa och kompletterade med bilder, 3D-modeller, kartor, tidslinjer, ljud och film. Varje lektion är skapad av ett museum och utgår från ett föremål i det museets samlingar. Lektionsmaterialet sträcker sig över mer än tusen år, från vikingatid fram till nutid.


Webbplatsen är uppdelad i:

  • Karta och tidslinje – för översikt och filtrering
  • Lektioner – som utgår från ett föremål eller miljö med fördjupningsmaterial riktat till eleverna
  • Lärarhandledning – instruktioner och tips om hur innehållet i lektionerna kan användas
  • Föremål – kort information om föremål som ska komplettera lektionerna

Written by 

Kommentera