Av Gustav Persson, skolbibliotekssamordnare och skolbibliotekarie, Halmstads kommun

Vem är du Cheri?

Mitt namn är Cheri Le Jeune och jag är en skolbibliotekarie som jobbar på Kärnhuset och Klaraskolan. Jag började jobba som mångspråksbibliotekarie hösten 2018.


Hur många språk finns på mångspråksbiblioteket?

Vi har material på runt 45 språk, inkluderat minoritetsspråk och teckenspråk. Utbudet finns sökbart här på https://skolbibliotek.halmstad.se/. Vilka språk som finns hittar du på denna länk Språk i Mångspråksbiblioteket.docx (sharepoint.com)  Mångspråksbiblioteket används mest av modersmålslärare och skolbibliotekarier som frågar efter böcker för sina skolor.


Hur gör man för att låna?

För att låna mångspråksböcker kan du prata med din skolbibliotekarie på din skolas skolbiblioteket. Du kan också skriva e-post direkt till mig cheri.lejeune@halmstad.se.


Vad finns mer än böcker på mångspråksbiblioteket?

Vi har mest böcker, både skönlitteratur och faktalitteratur. Men vi har också inlästa böcker (böcker på CD) och PENpals (talande pennor som kan läsa högt ur tvåspråkiga böcker).


Jag har också gjort en sammanställning av flerspråkiga resurser på nätet som kan vara värd att dela. Flerspråkiga resurser på nätet.docx (sharepoint.com)

Kommentera