Av Catarina Carlsson, verksamhetschef, KomTek


KomTek har tillsammans med lärare på skolorna utvecklat metoder inom teknikområdet som lämpar sig väl för elever som kan ha behov av alternativa lärmiljöer. Vi startar alltid med ett första samtal och möte för att ha en dialog om utmaningar, behov och intressen. Vi erbjuder både praktiska och digitala upplägg.Nedan följer en intervju med Peter Svensson, som KomTek har samarbetat med i många år.


Peter arbetar som speciallärare och är lärare i 4-9 Ma/NO med SUND-elever på Klaraskolan och har tidigare arbetat på Centrumskolan. Peter har gått fortbildning på KomTek, lånat material till sin undervisning och har genomfört flera insatser för elever tillsammans med KomTeks pedagoger. Numera lånar han lokalen och har sin undervisning på KomTek med support från KomTeks personal när behov uppstår.


Hur började det?

“-Från början jobbade jag på Veingeskolan i Laholm och startade ett teknikprojekt där min grundskoleklass fick komma till industritekniska programmet på gymnasiet och testa att jobba med teknik, på riktigt. Sedan fick jag tjänst i Halmstad. Det ena ledde till det andra.”


Hur kom du i kontakt med KomTek?

“-Centrumskolan fick 2015 möjlighet att komma till KomTek för att prova nya saker i en för eleverna annorlunda miljö. Dessa elever som endast kunde jobba enskilt på skolan kunde helt plötsligt vara tillsammans i ett mindre gäng. Det är som att de omkringliggande kraven som finns i väggarna på skolan blir väldigt mycket mindre och man vågar göra fel i KomTeks lokaler. Nu på Klaraskolan har jag fortsatt med KomTek och det är likadant, eleverna fungerar/kan inte sitta ihop två och två åt gången i skolan men på KomTek kan fyra samsas och samarbeta.”


Hur använder du KomTek och vad gör du när du är på KomTek tillsammans med dina elever?

“-Det går att få in en massa ämnen på den tiden vi är på KomTek (inget jag berättar för dem innan). Det mäts, funderas och kommer frågor och förslag. Vardagskunskaper i en alternativ naturlig miljö gör att diskussionerna på skolan sedan blir mycket lättare och mer förståeliga/konkreta.”

“-Tekniken i skolan har gynnats av att mina elever fått möjligheten att vara på KomTek. KomTeks personal är det perfekta bollplanket och idésprutor för att föra teknikintresset framåt och kan möta eleverna på elevernas nivå.”

“-Under de åren jag varit på Komtek så har vi byggt föremål som lyser, låter eller rör sig. Vi har byggt spel, deltagit i KomTeks årliga tävling Teknikutmaningen, gjort binär talmaskin, morsetelegraf, programmerat, elektronik med lödning och det nya området VR  –  bara för att nämna något av allt vi gjort.”


Hur är det med elevernas motivation?

“-Att få följa med till KomTek ser eleverna som en belöning och medför att det inte är svårt att få dem till att jobba under veckorna. Att undervisa teknik i skolan och sen få åka till KomTek och prova i verkligheten ger en trygghet för mig som pedagog och en konkretisering för eleverna vilket ofta ger en spinoff-effekt efter besöket.”


Är det något mer du skulle vilja lyfta fram?

“-Lyssna, läsa, se och höra. Sen till KomTek för att göra.”

“-Ofta vänder vi på ovanstående ordning och diskuterar det vi gjort utifrån kunskapsmål och det centrala innehållet i teknikämnet.”

“-Det bästa för mig med att samarbeta med KomTek är tillgänglighet, personal, nya grejor att testa som inte finns i skolorna än. Många färdiga planeringar om man snabbt behöver ändra riktning eller innehåll. Miljön inbjuder till att göra saker.”


För kontakt på KomTek: catarina.carlsson@halmstad.se eller tfn: 0703558166.

Exempel på elektronisk utrustning på KomTek
VR-utrustning att låna

Kommentera