KomTek är en teknik- och entreprenörsskola. Skolan ska väcka intresse för teknik och entreprenörskap i samhället, med fokus på barn och ungdomar.

Allt ska röra sig, lysa eller låta. Många är de produkter och koncept som vi har tagit fram tillsammans med alla fantastiska Halmstadbarn, ungdomar, och lärare ute på skolorna. Tusentals kreativa möten varje år fortsätter att inspirera oss.

Nationellt organiseras KomTek som en ideell förening. I KomTeks uppdrag ingår att arbeta med mångfald och jämställdhet och detta gäller såväl medarbetare och personalfrågor som deltagare och kursverksamhet.


Behöver ni låna en lokal?

KomTek står för lokal och utrustning – du står för handledning. Hör av dig till KomTek för att tillsammans bestämma lämplig dag och tid att låna vår lokal.

Vårt krav är att pedagogen kommer till oss på en kort introduktion innan elevpasset.

Distansmaterial

Vi erbjuder länkar till utbildnings-material som lämpar sig för distans-studier inom teknikämnet, som CAD (computer-aided design), programmering och elektronik. Det går även att knyta till matematik, bild och andra ämnen i skolan. Koppling till läroplanen finns också med.

KomTeks lådpedagogik – inspirationslådor

Lådpedagogik innebär färdiga inspirationslådor inom elektronik, mekanik, programmering mm eller lådor förpackade efter era behov och önskemål. Pedagogen bokar lådan samt hämtar och lämnar på KomTek.
Målgrupp: Förskola – åk 9.

Teknikutmaningen 2020-2021

Teknikutmaningen är ett verktyg för att arbeta med teknikämnet och allt kopplat till läroplanen! Passa på det här läsåret! Presentation av era bidrag i Teknikutmaningen kommer att ske under vårterminen och senast den 14 maj 2021.


KomTek och ”barnen med behov av alternativa lärmiljöer”

KomTek kan vara en viktig pusselbit för flera av dessa barn som har behov av alternativa lärmiljöer.


KomTek och förskolan

Vägen till ”teknikdemokrati” går via förskolan. 


KomTek och skolan

– så viktigt att lägga grunden för teknik i skolan för att möjliggöra likvärdighet och på sikt en jämnare könsfördelning på arbetsmarknaden

– vägen till ”teknikdemokrati” går via förskola och skola 


KomTek på sociala medier

För mer inspiration följ KomTek på sociala medier.