KomTek är en teknik- och entreprenörskola. Verksamheten ska väcka intresse för teknik och entreprenörskap brett i samhället, med huvudfokus på barn och ungdomar. KomTek har även samordnaransvaret för Halmstads kommuns praoverksamhet. Nationellt organiseras KomTek som en ideell förening.


KomTeks uppdrag

  • Koordinator för samverkan skola/näringsliv/arbetsliv
  • Utveckling teknik/lärmiljö – förskola/grundskola
  • Ansvarig för fritidsverksamhet med praktisk teknikinriktning


 


Behöver ni låna en lokal?

KomTek står för lokal och utrustning – du står för handledning. Hör av dig till KomTek för att tillsammans bestämma lämplig dag och tid att låna vår lokal.

Vårt krav är att pedagogen kommer till oss på en kort introduktion innan elevpasset.

Teknikutmaningen

Varje år arrangerar KomTek Den stora teknikutmaningen för elever i årskurs 1 – 9. Teknikutmaningen är en metod för att arbeta med teknikämnet kopplat till läroplanen. KomTek samarbetar med Ung Företagsamhet i Teknikutmaningen och alla tävlande får tillgång till deras läromedel.

KomTek Away

KomTek Away kallar vi vår utlåningsverksamhet och vårt digitala material. Du som pedagog lånar en uppsättning utav någon av alla våra robotar, material till en konstruktions- eller elektronikuppgift, en 3D-skrivare eller använder ett digitalt material som vi tagit fram eller rekommenderar.

Om det är första gången du lånar ett material har vi en genomgång av innehållet och hur du kan använda det i klassrummet. I digitala verktyg kan du få en snabbkurs som gör dig redo att släppa loss eleverna i verktyget, i uppstarten kan KomTek även medverka i klassrummet via Teams om du som pedagog vill ha lite extra stöttning.

Allt material vi erbjuder kan kopplas till gällande läroplan för förskola eller skola.

Inspirationsföreläsningar, fortbildningar och workshops

Du som pedagog i förskola och skola kan själv eller tillsammans med dina kollegor kostnadsfritt ta del av KomTeks inspirationsföreläsningar, fortbildningar och workshops. Dessa genomförs på KomTek, på er arbetsplats eller helt digitalt. KomTek stärker dig i din teknikundervisning och anpassar allt efter vilka behov just du och din skola har. Allt med koppling till läroplanen och med perspektivet hur man kan arbeta ämnesövergripande. Inga förkunskaper krävs.

 

KomTek på sociala medier

För mer inspiration följ KomTek på sociala medier.