Av Catarina Carlsson, verksamhetschef, KomTek


KomTek anordnar varje år Den stora teknikutmaningen – en metod där elever får skarpa uppdrag från kommun och näringsliv för att läsårsövergripande på ett kreativt och roligt sätt kunna arbeta med teknikämnet. Allt är kopplat till läroplanen. Metoden främjar ett entreprenöriellt förhållningssätt och är ämnesövergripande. 

I år var det Linehedsskolan som tog hem pris för de yngre åldrarna (åk 1-5) med hela tre klasser som stod som vinnare. Stort grattis till Gläntan 12, Allén 11 och Gläntan 11!


Motivering

För ett fantastiskt arbete över tid där elever och lärare engageras och engagerar och Teknikutmaningen får bli ett verktyg som utvecklar såväl teknikämnet som det ämnesövergripande arbetet och samspelet elever emellan.

Linehedsskolan visar hög klass när det gäller teknikhöjd, teknikspråk, redovisningsform och sättet att ta sig an hela uppdraget.


Intervju med Therése Hall på Linehedsskolan, Allén 11 åk 3


Hur tog ni er an teknikutmaningen och vad ser ni är fördelen med att arbeta med den som ”metod”? 

 • Först går vi igenom vad uppdraget är och vad det betyder. Sedan delar vi in eleverna i smågrupper och där får de prata med varandra om vad de har för idéer. Vi lyfter sedan allas idéer i helklass och då brukar det resultera i 3-4 olika förslag. Sedan har vi gjort så att vi har lagt ihop alla förslagen till ett. Då blir det ett projekt som hela klassen har varit med och bestämt om och som de sedan är med och jobbar med. Vi strukturerar sedan upp arbetet med vem som gör vad. Fördelen med att göra på detta vis är att alla får sin tanke med i bygget och att alla blir tvungna att samarbeta med alla eftersom vi gör allt tillsammans. 

Vad tror du gjorde att just er skola vann?

 • Jag tror att just vår skola vann för att vi arbetar ämnesövergripande med det och vi är själv väldigt engagerade i teknikutmaningen vilket smittar av sig på barnen.

Hur tycker du som lärare att det har varit att vara med i Teknikutmaningen under det här läsåret? Har det varit ett stöd i din undervisning?

 • Jag tycker att det har varit väldigt roligt att delta i teknikutmaningen i år. Det har dock varit en utmaning att spela in en video på ett bra sätt med barnen. Eftersom vi var tvungna att göra det fick man lägga mer tid på det vilket annars blir klart under en dag när vi har varit på Halmstads Arena (när det inte är pandemi…). Det har varit ett stöd i min undervisning då man kan få med allt inom teknikämnet när man arbetar med teknikutmaningen men även andra ämnen. Det tränas väldigt mycket samarbete och språkande vilket är nyttigt för alla elever men speciellt för våra barn som har svenska som andraspråk.

Kommer du ihåg något särskilt som eleverna har sagt?

 • Jag kommer ihåg några saker som de sade:
  ”Ska vi jobba med teknikutmaningen idag också?

  ”Men snälla kan vi inte hoppa över de andra lektionerna och ha teknik hela dagen idag?”

  ”Jag älskar att arbeta med teknik”

  ”Detta är så roligt jag önskar att vi hade kunnat göra detta alltid”

Vill du veta mer om Teknikutmaningen?

Kontakta Catarina Carlsson (catarina.carlsson@halmstad.se), verksamhetschef på KomTek i Halmstad.

Kommentera