Publik i röda stolar och närbild på affisch på glasdörr

I veckan som gick genomförde Engelbrekts och Lineheds förskolor en mycket uppskattad och välbesökt demokratidag på Halmstads teater. Pedagoger från båda förskolorna gav bildrika exempel på hur de utvecklat undervisningen sedan starten av projektet ”Demokrati i en hållbar värld”. Och rektor Caroline Widing höll en föreläsning om ledarskapets roll i förskolans demokratiarbete.

Att en gräsand kan få stor betydelse för en grupp förskolebarn och samtidigt vara med och bidra till deras lärdomar och erfarenheter av demokrati var en av erfarenheterna från dagen. Erika och Lillian, pedagoger från Delaktigheten på Engelbrekts förskola, bjöd in publiken till en resa som börjar i parken och slutar med att en gräsand blivit barnens vän. Genom att först besöka och iaktta änder, sedan få med sig en hem till förskolan och därefter skapa egna änder i snö, lera, papper och kartong och lära sig hur fågeln fungerar har barnen utvecklat sina förmågor kring att skapa, lyssna, ta plats och bry sig om. Så mycket att ”gräsanden” fått följa med hem för att involvera vårdnadshavare och nu ses som lika viktig i barngruppen som alla andra.

Två kvinnor på scen med presentation i bakgrunden och ett foto över ett bildkollage

Många varma skratt och stort intresse blev det också när Anja, Anna-Karin, Karolina, Eva och Felicia på Basen 1 och 2 vid Lineheds förskola berättade om hur de låter de yngre barnen göra demokrati. Utifrån namnlappar lär sig 1,5 till 2-åringarna om ”jaget i vi:et” och genom utflykter till Snigelofonen, besök vid havet och i en viadukt får barnen upptäcka sin stad, lyssna och reflektera över vad de iakttar. Kritiskt tänkande kommer in när de jämför hur en gunga låter i förhållande till vad som står i högläsningsboken. För den knarrar väl inte, eller?

”Barnen behöver träna på att göra demokrati”

Eva Tuvhav Gullberg

På Rytmen 2 vid Lineheds förskola har man tagit fasta på att barn behöver vara i och göra demokrati. Pedagogerna Anita och Diana visade hur demokratiord som att låna, vänta och dela med sig används för att lära sig hantera konflikter om leksaker, att rättigheter också innebär skyldigheter och hur barnen tar ansvar för sin miljö när de plockar undan efter sig och hänger upp sina kläder. De berättade också om vikten av att göra barnen kompetenta och av att ha en miljö där barnen själva kan ta ansvar genom att faktiskt nå till diskbänken eller klädkroken.

Tre kvinnor på en scen, bildkollage mot blå bakgrund och närbild på Bockarna bruse gestaltade i papp och lera.

Flerspråkighet gick igen hos både Lineheds Sinnligheten och Konturen 1. Hanna och Lina från den senare redogjorde för ett arbete barngruppen gjort kring Bockarna Bruse. Pedagogerna har också provat att växel-läsa på svenska och arabiska och noterade då att barnen som hade behov av det blev mer aktiva och ville berätta mer än tidigare.
På Lineheds Linden har barnen med hjälp av sina förskollärare och barnskötare hört av sig till politiker och vid en tur på stan träffat barn- och ungdomsnämndens nye ordförande Arber Gashi.

Efter varje presentation kommenterade handledarna Ingrid Bogren och Per Dahlberg, från Malmö stad och Malmö universitet, respektive delprojekt. Och under eftermiddagen föreläste Caroline Wiking, rektor på Engelbrekts förskola, på temat ”Förskolans demokratiuppdrag – att skapa en samhällsarena för barnen”.

Vill du se hela utställningen från dagen? I skrivande stund finns den i barn- och ungdomsförvaltningens lokaler på Nymansgatan.

Written by 

Kommentera