Mitt namn är Ingela och jag är specialpedagog och speciallärare i matematik på Åledsskolan. Jag har skrivit en utvecklingsartikel om vad som är kritiskt för att tolka och förstå textuppgifter i matematik. Under vår gemensamma kunskapsuppföljning på Åledsskolan uppmärksammade jag och mina kollegor att flera av våra elever på mellanstadiet visade svårigheter med att lösa textuppgifter. För att fördjupa oss inom var i processen svårigheterna uppstod och synliggöra kritiska aspekter för att lösa en textuppgift, genomförde vi en Learning study. Resultatet av vårt utvecklingsarbete kan ni ta del av i artikeln. Artikeln hittar du här.

I filmen nedan presenterar jag innehållet i artikeln ytterligare.

Ingela Sandberg

Written by 

Kommentera