Sjung, dansa, spela teater, skapa med färg och form, spela ett instrument eller lär dig känna rytmen på Kulturskolan i Halmstad.

Barn och ungdomar i åldern 4-19 år i Halmstads kommun, oavsett var i kommunen de bor, är välkomna att söka till Kulturskolan. Undervisning sker på olika platser i kommunen, under såväl skol-/dagtid som kvällstid.

Tillgänglighet…

Har du en funktionsvariation kan du oftast vara med i vår verksamhet och vi har också några särskilda kurser.

Barn i grundskolans förskoleklass får 40 minuter rytmik per vecka tillsammans med Kulturskolans pedagoger. Rytmiken ger en bra grund för att söka till Kulturskolan.

Här finns också den uppsökande verksamheten Flavors där du kan prova mikrofonsång och musikproduktion.

…och gemenskap

Halmstads kulturskola har en stark orkester- och körprofil. Det ger bra förutsättningar för ett starkt musikliv i Halmstad. Kulturskolan arrangerar omkring 300 föreställningar, konserter och utställningar varje år.