Ifous – innovation, forskning och utveckling i skola och förskolaIfous är ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola.
Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.Programmering i skola
Vad, hur, när och varför?

Samtidigt som det infördes programmering i grundskolans kursplaner startade Ifous ett forsknings- och utvecklingsprogram (FoU), Programmering i ämnesundervisningen, där lärare och skolledare har arbetat tillsammans med forskare inom ett område där det till stora delar saknats kunskap.
Information kring programmet samt slutrapporten kan du hitta på Ifous sida Programmering i ämnesundervisningen.