Är du matematiklärare i någon av Halmstads kommuns skolor? Brinner du för att utveckla din undervisning så att den möter dina elevers olika behov och förutsättningar? Tycker du att dina kollegors framgång också är din angelägenhet? Går du och väntar på att vi inom barn- och ungdomsförvaltningen ska starta ett nätverk för matematiklärare där fokus är att öka måluppfyllelsen i matematik genom en undersökande utvecklingskultur och där deltagarna i nätverket får möjlighet att utveckla kunskap och kompetens att stödja rektor i enheternas lokala kvalitetsarbete?

Kanske är det rent av så att du önskar få vara med att driva och leda detta nätverk tillsammans med en kollega och en representant från Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM)? Kanske är du nyfiken på vad ett sådant uppdrag skulle leda till i din fortsatta professionsutveckling?

Då tycker vi att du ska prata med din rektor om möjligheterna att göra detta inom ramen för ditt arbete som lärare i BUF och sedan skicka in en intresseanmälan!

Vill du veta mer kontakta: mattias.hoffert@halmstad.se


Written by 

Kommentera