På denna sida hittar du lärresurser som vänder sig direkt till lärare som tar emot flyktingar från Ukraina. Sidan innehåller också en del länkar och material till dig som främst undervisar elever som är inne i det svenska skolsystemet och som kanske har ett behov av att förstå vad konflikten grundar sig i .

Ämnesresurser

Binogi lägger till ukrainska undertexter till sina ämnesfilmer. Detta med hjälp av automatisk översättning. Som lärare kan du även hitta filmer som belyser bakgrunden till konflikten. Elever och lärare loggar in via Google-knappen.


Natur & Kultur har samlat ett urval av de viktigaste läromedlen för elever i grundskolan, som kan upprätthålla fortsatt skolundervisning för de elever som antingen befinner sig på flykt eller som just har anlänt till en skola i Sverige.


ILT Inläsningstjänst lägger till ukrainska undertexter till sina läromedelsfilmer i tjänsten Begreppa. Även ljud kommer att läggas på i ukrainska. Till sommaren kommer det finnas 250 ämnesfilmer i ukrainska. Elever och lärare loggar in via Google-knappen.


ILT Inläsningstjänst öppnar upp sin flerspråkiga digitala litteraturresurs Polyglutt (förskola) för ukrainska familjer. För att komma åt denna tjänst behövs inget registrerat konto. Ladda ner appen till olika mobila enheter där appar laddas ner.
Användarnamn: HelpUkraine
Lösenord: Peacenow


ILT Inläsningstjänst öppnar upp sin flerspråkiga digitala litteraturresurs Polylino skola för ukrainska familjer. För att komma åt denna tjänst behövs inget registrerat konto. Ladda ner appen till olika mobila enheter där appar laddas ner.
Användarnamn: HelpUkraineschool
Lösenord: Peacenow


Oribi Speak ikon

Oribi Speaks svenska talsyntes kan användas till att få text uppläst på svenska. På så sätt kan nyanlända höra hur svenska ord uttalas. Programmet har även röster på ytterligare ca 20 språk. När eleverna är inloggade i Google Chrome eller på en Chromebook får de automatiskt tillgång till Oribi Speak.


I Google översätt går det fint att översätta svensk text till ukrainska (och tvärtom). Det finns även talsyntes på båda språken. Betänk emellertid att översättningen är autogenererad och inte kvalitetssäkrad. Tjänsten finns både som app och webbtjänst.


Oavsett om ni har avtal med Gleerups så får man testa deras digitala läromedel kostnadsfritt terminen ut (vt-2022). Deras material Tema Ukraina, är ett kostnadsfritt stöd för lärare att använda i sin undervisning kring vad som händer i Ukraina. Texter och övningar tar upp viktiga aspekter i den rådande situationen i Ukraina. 


Nyttiga länkar