Från läsåret 2020/21 har Halmstads kommun tecknat en flerårig kommunlicens på Matteappen för de kommunala grundskolorna.

Matteappen är en digital tjänst för lärare och elever att använda i matematikundervisningen. I Matteappen räknar elever för hand, svaren rättas automatiskt och hela elevens uträkning skickas till lärare i realtid.

Den 12:e augusti erbjöd Matteappen utbildningswebinarier utan kostnad för Halmstads lärare. Här finns ett samlat filmklipp med det innehåll som presenterades på webbinarierna både för dig som nybörjare och för dig som redan använder Matteappen.


Innehållsförteckning till filmklippet

0:00 Grundläggande information1:45 Hur Matteappen funkar för elever7:03 Lärarwebben – skapa övning. 10:56 Följ elevers resultat på övning12:43 Se elevers uträkningar13:46 Anonymisera elevers uträkningar14:28 Se flera försök av elev15:38 Hjälpkö16:53 Individanpassa med elevgrupper 19:38 Prov i Matteappen22:07 Provläge för elever i Matteappen23:54 Rätta prov24:40 Ändra rättning i Matteappen25:37 Filtrera övningar25:53 Statistik26:09 Skapa egna uppgifter26:15 Arkivera övningar26:39 Support27:42 Arbetssätt elevexempel i helklass30:00 Arbetssätt veckoavstämning31:50 Arbetssätt Tips för läxor


Här finns även Henriks presentation i pdf-format från webinarierna.
Klicka på bilden nedan

Du kan även läsa mer på sidan om Matteappen

Written by 

Kommentera