Halmstads Naturskola inspirerar, handleder och kompetensutvecklar kring lärandet för hållbar utveckling med utomhuspedagogiken som arbetssätt. Vi arbetar med barn/elever och pedagoger inom Halmstads kommuns 1-16 års verksamhet, gärna i skolans eller förskolans närmiljö, men också på Lägerskolan Gården Ön.

En Naturskola är ingen plats utan ett arbetssätt, “Att lära in ute”. Utomhuspedagogiken bygger på ett aktivt lärande knutet till läroplanerna där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig då kunskapen förankras i verkligheten. Flera elever kan hitta sitt eget sätt att lära och nå sina kunskapsmål. Utomhusaktiviteter svetsar också samman klassen till en grupp som samarbetar bättre även i klassrummet.

Begrepp som lustfyllt lärande, upptäckarlust, nyfikenhet, utforskande, sammanhang och helheter, kretslopp och mångfald bygger vår verksamhet. Vi arbetar med skolans/förskolans alla ämnesområden t.ex. naturvetenskap och teknik, matematik, språk, sinnena och hälsa, leken m.m. Utomhuspedagogiken berikar alla ämnesområden i skolan/förskolan.

Halmstads Naturskola är medlemmar i Naturskoleföreningen och arbetar för en idé…”Att lära in ute!”. På Naturskoleföreningens hemsida kan du läsa mer om utomhuspedagogik och hitta information om andra naturskolor i landet.


Lägerskolan Gården Ön

Halmstads kommuns lägerskola Gården Ön ligger mycket vackert vid Torvsjön, ca 1 mil öster om Halmstad. Lägerskolan har funnits sedan 1985 och tar emot barn/elever och pedagoger inom skolans 1-16 års verksamhet, det vill säga grundskolor och förskolor eller liknande verksamhet.

Lägerskolan är en inspirerande miljö där rika möjligheter till lek och lärande ges. Här finns 32 sängplatser, kök, toaletter och en stor matsal.
I Lägerskolans omgivning finns bland annat uteklassrum och grillplatser, tältkåta, vandringsleder samt möjlighet att låna kanoter och räddningsbåt. Övernattningar och dagsbesök är kostnadsfria för Barn- och ungdomsförvaltningens 1-16 års verksamhet, det vill säga grundskolor och förskolor eller liknande verksamhet.Kontakt

Naturskolan deltar gärna i planeringen och genomförandet av lägerskolevistelsen. Kontakta oss om ni är intresserade av pedagogisk handledning eller stöd på annat sätt. 

Jobbar du i en annan förvaltning eller i en annan kommun? Är du ledare i annan verksamhet för Halmstad kommuns barn- och ungdomar 1-16 år? Har du frågor om Lägerskolan Gården Ön eller Naturskolans verksamhet?