Pedagog Halmstads lärportal finns nu tre stycken nya språkmoduler publicerade. Modulerna vänder sig särskilt till dig som arbetar i förskolan. Det är logoped Karolina Larsson som står för innehållet i dessa moduler. Modulerna är webbaserade och ges som kurser i föreläsningsform. Till varje modulavsnitt erbjuds reflektionsfrågor som arbetslaget kan tänka tillsammans kring.

Just dessa språkutvecklingsmoduler är tillgängliga endast för dig som arbetar i Halmstads kommun. Om du är intresserad av att ta del av innehållet i dessa moduler registrerar du dig först på lärportalen som användare (med din halmstad.se-adress) och mejlar därefter oss på pedagoghalmstad@halmstad.se.


Presentation av modulerna

  • Att få barnets språk att växa – strategier för språkutveckling
    Modulen handlar om hur barn utvecklar språkets olika delar, nämligen språkets funktion, innehåll och form. Föreläsningarna tar upp den typiska språkutvecklingen, hur det yttrar sig när barn har språksvårigheter eller språkstörningar, samt hur vi som pedagoger kan stödja och stimulera barnets språk med hjälp av olika strategier.
  • Flerspråkighet i förskolan
    Modulen handlar om möjligheter och utmaningar med en flerspråkig förskola. Föreläsningarna fokuserar på att ge en bred förankring i teori och forskning om flerspråkighet, och samtidigt konkretisera allt innehåll i den vardagliga pedagogiska praktiken. En del av innehållet kommer från Halmstad kommuns eget forskningsprojekt ’Förskolan som arena för barns språkutveckling’.
  • Språklig förbild i förskolan
    Modulen handlar om pedagogens viktiga roll som språklig förebild för barn i förskolan. Det viktigaste pedagogiska redskapet för att utveckla barns språk är pedagogens eget språkande. Föreläsningarna fokuserar på olika aspekter av språkandet, allt ifrån hur pedagoger kan stödja barns utvecklande av agentskap genom sättet feedback förmedlas, till hur pedagoger kan öka den språkliga komplexiteten och vidga ordförrådet i de vardagliga samtalen i förskolan.

Written by 

Kommentera