Den 1 juli släppte Skolverket ett nytt bedömningsstöd för dig som undervisar i matematik i grundsärskolan åk 7-9. Bedömningsstödet Gilla Matematik hjälper dig som lärare att göra bedömningar av dina elevers kunskapsutveckling. Bedömningsstödet är anpassat till de kommande ändringarna i grundsärskolans reviderade kursplaner.


Inloggningsuppgifter till bedömningsportalen

Du som är rektor behöver tilldela behörighet till lärare och även tilldela aktuella ämnen för behörighet till Gilla matematik 7–9. Du tilldelar ämnet matematik i grundskolan och får sedan valet att tilldela grundsärskolans material. 

Written by 

Kommentera