i förgrund, ung kvinna i klassrum, i bakgrund små elever vid skolbänkar

Undervisar du elever i svenska som andraspråk? Vill du fylla på dina kunskaper om andraspråksutveckling? Under vår- och höstterminen 2024 kommer barn- och ungdomsförvaltningens enhet för modersmål och migration i ett samarbete med Halmstad högskola erbjuda en fortbildning i svenska som andraspråk. Efter avklarad utbildning får du behörighet att undervisa i svenska som andraspråk i årskurs 1–6.

Plats: Högskolan i Halmstad
Startdatum: vårterminen 2024
Studietakt och omfattning: 15 högskolepoäng. Utbildningen hålls på kvartsfart under vårterminen och höstterminen 2024.

Vem kan gå utbildningen?
Du som har lärarbehörighet att undervisa i svenska.  Du undervisar idag i årkurs 1–6 och undervisar elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk. Eller så har du av andra skäl behov av den här fortbildningen.
Kurserna ges på svenska och kräver goda kunskaper i det svenska språket. Viss litteratur på engelska kan förekomma.

Kursinnehåll:

Utbildningen kommer att bestå av teori och praktik, och ge många tillfällen till diskussioner och till utbyte av erfarenheter. Kurserna kommer behandla att lära sig läsa och skriva på ett andraspråk, den svenska grammatiken och fonetiken, och andraspråksutveckling.

Anmälan:
Din rektor anmäler dig här senast den 30 september.

Kontakt
Har du frågor om kursinnehållet kontaktar du Christer Jönsson Essunger, enhetschef för modersmål och migration (intranät).

Written by 

Kommentera