Main Menu

Pedagog Halmstad är Barn- och ungdomsförvaltningens webbplats i Halmstads kommun där syftet är att synliggöra goda exempel från undervisningen i våra olika verksamheter.

Webbplatsen har också ett informationsperspektiv genom att samla rutiner, stödmaterial, planer samt information om BUF:s digitala lärresurser och licenser.

Du hittar även evenemang som kan vara av intresse för dig som är anställd inom Barn- och ungdomsförvaltningen. Inom kort kommer vi dessutom att lansera en kursportal med olika webbutbildningar med innehåll som kan användas direkt i din undervisning.


Vill du dela med dig?

Vi vill gärna att du som medarbetare i BUF delar med dig av olika goda exempel från t.ex. din undervisning eller om du har något annat som kan vara av intresse att sprida. Alla kan bli gästbloggare!

Du får också gärna ha åsikter om innehållet samt om det är något som du i nuläget saknar. Tipsa oss i så fall nedan.


%d