Du som söker kompetensutveckling. Regionalt resurscentrum (RUC) erbjuder fria inspelade föreläsningar med fokus på elevers hälsa och välmående.

Föreläsningarna lades upp under hösten 2021, men det finns fortfarande möjlighet att ta del av dem. Föreläsningarna riktar sig till dig som arbetar hos en arbetsgivare som har ett samverkansavtal med RUC.

Du kan välja mellan följande föreläsningar:

  • Sociala relationer, barns och elevers hälsa
    Den inspelade föreläsningen, som är uppdelad i tre delar, ges av Maria Heintz, biträdande universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan i Halmstad.
  • Att stödja barn i utsatta livssituationer – ett (skol-)socialt arbete som omfattar alla professioner i skolan
    Den inspelade föreläsningen, som är uppdelad i tre delar, ges av Sara Högdin, docent i socialt arbete vid Högskolan i Halmstad.
  • Perspektiv på Elevhälsoarbete, specialpedagogik och pedagogik i inkluderande undervisningspraktik Elevhälsa
    Den inspelade föreläsningen, som är uppdelad i 4 delar, ges av Ing-Marie Svantesson, universitetsadjunkt vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad.

Här finns en länk till föreläsningarna:
Öppna föreläsningar inom RUC

Written by 

Kommentera