Av Mattias Hoffert, Avdelningschef FoU


  • Undervisar du nästa läsår i årskurs 5 eller årskurs 8?
  • Undervisar du i ämnet matematik?
  • Vill du som lärare få stenkoll på dina elevers resultat och kunskapsutveckling?

Förvaltningen erbjuder alla undervisande lärare i matematik i årskurserna 5 och 8 att under nästa läsår 21/22 få hjälp med att kontinuerligt få information över sina elevers kunskapsprogression. Detta genom projektet “Datadriven praktikutveckling i matematik”. Arbetssättet bygger på återkommande för- och eftertester i relation till de områden i matematik som lärarna behandlar i undervisningen. Genom användning av den digitala lärresursen Matteappen – genereras data som sedan sammanställs och visualiseras till läraren, som får en lättöverskådlig bild över elevernas resultat- och kunskapsprogression. 

Intresserad? Ta gärna del av innehållet i filmen där vi berättar mer! Anmälan att delta i projektet görs på länken nedan.<

Kommentera