Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är en länk mellan Högskolan, skolor och förskolor i regionen. RUC arbetar för skolutveckling och erbjuder kompetensutveckling för dig som är anställd inom skolväsendet.

På RUC:s hemsida hittar du information om RUC:s kurser och uppdragsutbildningar, öppna föreläsningar, nätverk och om samarbets­organet Samrådet.

Halmstads kommun har samverkansavtal med RUC och anställda i BUF kan därför delta i de olika föreläsningar och utbildningar som RUC erbjuder.