Regionalt utvecklingscentrum (RUC) erbjuder en kurs till dig som har ett uppdrag som mentor för nyutexaminerade medarbetare. Utbildningen ges under fem heldagar utspridda under våren 2021. Åtminstone inledningsvis kommer utbildningen att hållas digitalt. Första kurstillfället är den 29 januari.

Kursinnehåll

  • Uppdrag som mentor i relationen till rektor, arbetslaget samt övriga medarbetare på förskolan/skolan.
  • Erfarenhetsutbyte av personer som haft ett mentorsuppdrag i olika kommuner beskriver sitt uppdrag samt ger tips och råd.
  • Forskning om mentorskap
  • Samtalsmetodik: det svåra samtalet, det känsliga samtalet, det positiva samtalet
  • Arbetslaget, samtal av olika slag
  • Praktiska övningar i form av övningar, workshop, seminarier.

Anmälan och ytterligare information

För anmälning och mer information kring innehåll och upplägg besök RUC:s hemsida. Sista anmälningsdag är den 10 januari.

Written by 

Kommentera