Matteappen är ett perfekt exempel på ett verktyg som underlättar arbetet för dig som lärare. Björn Amorin är mattelärare på mellanstadiet (åk 4-6) på Furulundskolan. Han har bara positiva erfarenheter av Matteappen.
– Jag skulle aldrig vilja gå tillbaka till hur det var före Matteappen. Den gör mitt arbete mycket mer effektivt och tidsbesparande, säger Björn Amorin.

Alla som arbetar som lärare vet att det kan vara stora utmaningar att undervisa utifrån elevers olika förutsättningar. När det även ställs krav på att du snabbt ska kunna anpassa undervisningen till distansundervisning gäller det att vara flexibel och använda de verktyg som finns att tillgå. Till detta är Matteappen ett perfekt exempel, eftersom den även är användbar under en pandemi.

Utvecklingsprojekt

Hösten 2020 medverkade Björn och hans kollega Micke Jonestrand i ett matematikutvecklingsprojekt där de fick lära sig om Matteappen. Både Björn och Micke som jobbar på Furlundsskolan tyckte det var en bra utbildning om en väldigt intressant och användbar app. Björn berättar att han har arbetat fram ett arbetssätt som fungerar mycket bra. Genom att göra en fördiagnos och en efterdiagnos under ett moment kan både han och eleverna se hur utvecklingen sker.

Matteappen har en skrivyta där eleverna själva kan skriva ner uträkningen med penna så att läraren kan se hur de har räknat.

Att individanpassa undervisningen är alltid en utmaning. Matteappen gör det möjligt eftersom man kan ge uppgifter på olika nivåer till utifrån behov utan att det märks bland eleverna. En elev vet inte vad en annan elev sitter och jobbar med, vilket kan stärka självkänslan för en svagare elev. Det är stor skillnad om en elev i åk 6 sitter och arbetar med en mattebok för åk 3-4.
– Att eleven själv kan följa och se sin utvecklingskurva är en jättebra funktion i appen. Det sporrar eleverna i sitt lärande.

Förenklar bedömningen

En annan fördel är hur enkelt det är för dig som lärare att ta fram rapporter med perfekta diagram över elevernas prestationer. Det är även lätt att jämföra och se flera elevers uträkningar samtidigt eftersom man kan få fram alla elevernas svar på en enskild uppgift. Det förenklar bedömningen avsevärt. Ibland använder Björn också funktionen där han kan visa upp olika exempel på uträkningar på tavlan. Det går det givetvis att anonymisera uträkningarna. 
– Jag har provat flera olika appar och digitala hjälpmedel och läromedel, men att ingen har samma potential som Matteappen när det gäller att få med uträkningar.

Foto: Matteappen

AI-funktion utvecklas

Matteappen finns för alla åldersgrupper upp till åk 9.  Han berättar att appen är extremt lättanvänd och att de som utvecklar appen är lyhörda och gärna tar till sig av förslag på förbättringar. I nuläget arbetar man till exempel på en AI-funktion där programmet ska kunna känna igen vissa fel och kunna tipsa eleverna om fel som är vanliga att göra. På så sätt kommer lärandet bli ännu mer pedagogiskt då eleverna förstår varför deras svar inte blir rätt.
– I början var det flera elever som reagerade och undrade om varför de skulle ha prov nu igen. Nu har dom vant sig vid testerna och tycker att det är ett jättebra verktyg, säger Björn.

Tre stora fördelar med Matteappen

  • Tidsbesparande vid rättning och lätt att individanpassa
  • Stor hjälp vid bedömning, men även för att visa på bra och mindre bra exempel
  • Hjälp vid utvecklingssamtal då det blir tydligt för de andra undervisande lärarna

Så klart behöver man inte använda det fullt ut, utan kan börja i det lilla. Det kan vara som en avslutande Exit-ticket, för att slippa samla in lappar och sammanställa, eller en inledande startuppgift. Man kan låta eleverna träna på multiplikationstabellerna och slippa sitta och rätta, som ett moment under en lektion i veckan. 

Björn har gjort ett eget arbetssätt som han tycker fungerar. Det kan se ut så här för ett kapitel i boken:

  • Jag väljer ut ca 20 uppgifter per vecka.
  • Jobbar med genomgångar i cirka 2 veckor.
  • Måndagar har jag en ”Fördiagnos”, där jag kollar av vad eleverna kan inför veckan.
  • Utifrån resultatet på Fördiagnosen lägger jag upp genomgångar och uppgifter för veckan.
  • På fredagarna har vi ”samma” diagnos i form av en ”Efterdiagnos”, för att kolla av. Då ser både jag och eleverna direkt om de har blivit bättre under veckan, eller om vi behöver träna mer på något moment.

Andra veckan fungerar på samma sätt

  • I början av den tredje veckan har vi den ”riktiga” diagnosen, som kollar av momenten från kapitlet. (Tagen från lärarhandledningen), men inlagd i Matteappen.
  • Efter diagnosen justerar jag ytterligare en gång med vad eleverna ska jobba med resten av den sista veckan.

Kommunlicens på Matteappen

Björn Amorin är nu en certifierad Matteapp-lärare eftersom han har gått ett fortbildningsprogram som stöttar pedagoger som använder digitaliseringens möjligheter för att skapa nya arbetssätt i sin matematikundervisning. Som pedagog ges du möjlighet att utöka dina kunskaper inom data-driven undervisning samt lära dig nyttja Matteappens verktyg till dess fulla potential.

Halmstad kommun har en kommunlicens på Matteappen. Gå gärna in själv och läs mer kring appen. På hemsidan finns det filmer och annat stöd. Där kan du även få hjälp med att skapa konto och komma igång.

Har ni några frågor kan ni kontakta Björn så hjälper han gärna er igång, annars är Matteappens support inte mer än ett klick bort.

Written by 

Kommentera