Liten flicka med ytterkläder läser på parkbänk

På Skolverket hittar du tio tips för hur du kan jobba inför läslovet, höstlovets andranamn. Där finns en lista för dig som undervisar och en annan för dig som är rektor. Ni kan till exempel uppmärksamma läsning på fritidshemmet, läsa skräck, poesi och serier eller ta reda på vad som händer under läslovet i just er del av Halmstad. Du hittar också tips på hur du arbetar med högläsning, blir en läsande förebild och får veta vad du ska tänka på när du skapar stimulerande läsmiljöer.

Här är några av deras förslag på hur du låter poesin ta plats i skolmiljön:

  • Sätt upp alla klassers favoritdikter på en anslagstavla.
  • Läs en dikt om dagen fram till läslovet.
  • Sjung, trumma och spela för att upptäcka diktens rytm.
  • Låt eleverna skriva och framföra egna dikter.
  • Be eleverna ta med dikter på andra språk än svenska och berätta vad de handlar om.

Läs alla tipsen här (Skolverket.se)

Källa: Skolverket

Written by 

Kommentera