I utbudet för “Skapande skola” presenteras några av de program som kan förstärka undervisningen i skolorna under kommande läsår, utan kostnad för skolan.

Kulturkonsulenten arbetar med att lägga ut Skapande Skola-projekt till kommunens grundskolor. Klasser kan också, utifrån egna önskemål och behov, önska andra typer av skapande workshops.
Önskemål mottas fortlöpande via e-post under läsåret.
Ytterligare kompletterande workshops kommer att skickas till kulturombuden under läsårets gång.

För bokning, frågor och mer information:
Kontakta kulturkonsulent Ulrika Andersson på e-post ulrika.andersson@halmstad.se eller telefon 070-215 11 10.


Scenkonst

Kulturskolan ansvarar för att alla elever, i åk F-9, får minst en professionell kulturupplevelse per år. Kulturskonsulenten planerar och organiserar kulturupplevelser tillsammans med skolornas kulturombud, samt regionala kulturinstitutioner och riksteatern m fl. Strävan är att dessa kulturupplevelser ska få ett pedagogiskt genomslag och vara kulturellt nedslag i det dagliga arbetet med eleverna på skolorna.