Av Elisabeth Hallén, verksamhetsutvecklare, Kvalitetsavdelningen

Denna påsklovsvecka passar vi på att ge lite extra kärlek åt matematiken. Kanske är matematik inte det första en del elever och vuxna kopplar samman med kärlek – men känslor kan ju innehålla många nyanser och en kärlekshistoria kan vara komplicerad.

I Halmstad har elever framför allt utmaningar i att nå måluppfyllelse i matematik. Därför vill vi passa på att fylla Pedagog Halmstad med ett resurstips för undervisande lärare i förskoleklass till årskurs 3.

Den 12 april erbjuder Skolverket ett seminarium mellan klockan 13.00-16.00 där innehållet har för syfte att inspirera till hur undervisning i förskoleklass och åk 1–3 kan utformas så att yngre elever ges möjlighet att utveckla sitt matematiska tänkande. Utgångspunkten för seminariet är Läsa-, skriva- räknagarantin och hur vi i skolan kan gå från analys av elevers visade matematikkunskaper till en utveckling av undervisningen i matematik.

Seminariet är kostnadsfritt och samma seminarium går även den 20 april och 28 april.

Mer information om program och anmälan till seminariet finner du här:

https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/lasa-skriva-rakna—en-garanti-for-tidiga-stodinsatser-fran-analys-till-undervisning-i-matematik

Kommentera