Är du lärare och leder utvecklingsarbete tillsammans med dina kollegor? Behöver du kompetensutveckling? Från och med den 15 mars kan du anmäla dig till kursen ”Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande” som arrangeras av regionalt utvecklingscentrum.

Kursen vänder sig till dig som är lärare eller på annat sätt jobbar i förskola och skola, och som har uppdrag att leda kollegialt utvecklingsarbete. Målen för kursen är att utveckla fördjupad kunskap om kvalitetsutvecklande arbete samt utveckla förmåga att självständigt leda kollegialt lärande i den egna verksamheten.

Kursen går under ett läsår och undervisningen som är processorienterad sker övervägande i digital form med högst två campusträffar. Studierna bedrivs både enskilt och i grupp.

Läs mer om kursen: Att leda kvalitetsutveckling och kollegialt lärande, 15 hp

Written by 

Kommentera