Sara Hagestam arbetar som specialidrottslärare i Halmstads kommun.

Det finns ett stort behov av stöd under idrottslektionerna ute i skolorna. Flera elever klarar inte att uppfylla målen i idrott. Men i Halmstad finns det stöd att få även om det blivit svårare nu i och med neddragningar.
Tidigare kunde jag fokusera på eleverna direkt, nu behöver jag fokusera på personalen som ska ta hand om eleven, säger Sara Hagestam, specialidrottslärare på Resurscentrum Kärnhuset.

Många idrottslärare är väl medvetna om att det finns flera elever som inte kan uppfylla målen i idrott. Men det är svårt att veta hur man ska göra för att anpassa och stötta dessa elever på bästa sätt. I Halmstad finns något som många kommuner inte har. Specialidrottslärare. Det är en tjänst vars syfte är att även få dem med olika funktionsvariationer att kunna uppnå kursplanens mål i idrott och hälsa. Men för att det ska fungera behöver lektionerna ofta anpassas.

Sök stöd som idrottslärare
Tidigare fanns det tre specialidrottslärare i Halmstads kommun, men under hösten 2021 ändrades uppdraget. Kvar blev Sara Hagestam och Peter Pettersson. Peter arbetar numera med anpassad simundervisning samt med att samordna all simundervisning i Halmstads kommun. För Sara ser det annorlunda ut. Från att själv varit med och haft lektioner har stödet förändrats. Det är synd tycker Sara som verkligen tycker om att vara ute och möta eleverna. Därför har hon valt att behålla ett antal lektioner där hon känner att det är extra viktigt att stödet fortsätter som det har varit.
– Det ger så mycket för en själv också att se hur eleverna utvecklas och mår bra av det. För en del elever är idrottslektionen/simundervisningen en av få positiva moment, i den övriga skolgången, säger Sara.

Det nya uppdraget ser som sagt lite annorlunda ut. Är du idrottslärare och har elever som behöver stöd behöver du gå till din rektor och ansöka om stöd.

Ansökan om specialpedagogiskt stöd i idrott och hälsa – Halmstads kommuns intranät

I det stöd som Sara ger ingår bland annat:

  • Konsultation,
  • Handledning
  • Observationer
  • Fortbildning av idrottslärarna
  • Göra motoriska bedömningar
  • Erbjuda anpassad simundervisning
  • Att inspirera elever med funktionsvariationer till att göra positiva och hälsomedvetna val
  • Vara ett stöd för skolornas elevhälsoteam

Samarbete med Naturskolan
Ibland medverkar specialidrottslärarna under friluftsdagar och andra aktiviteter. Det finns till exempel ett nära samarbete med Naturskolan.
– Jag har ett fint minne därifrån då jag hjälpte till så att en av eleverna som satt i rullstol kunde vara med under hela dagen. Vi ordnade en särskild anpassad rullstol som fungerade i terrängen. Det var så kul att se hur eleven levde upp under dagen, säger Sara.

Särskild undervisningsgrupp
Ibland är integreringen av dessa elever viktig, ibland behövs det göras på ett annat sätt. På Andersbergsskolan hittade man en bra lösning där man slog samman flera elever med olika behov av stöd och skapade en särskild undervisningsgrupp av dem. Det innebar att det blev fler resurser som tillsammans kunde samverka kring undervisningen.

Goda erfarenheter
Jonas Björkkvist arbetar på Andersbergsskolan. Han har goda erfarenheter av samarbetet.
– Genom vår samverkan har våra elever fått göra och testa sådant som jag själv som pedagog inte skulle kunna erbjuda dem. Allt från längdskidor, skridskor, simundervisning etc. Vi har haft elever som har haft svårt med motivationen till idrott men efter att vi samverkar med Sara så är det 100% närvaro och en glädje bland eleverna varje gång det är dags för idrott, säger Jonas.

Ett annat gott exempel som Sara vill lyfta är arbetet på Linehedsskolan där hon har följt och stöttat idrottslärarna under ett längre tag och hjälpt till att bygga upp en bra struktur och planering samt tagit fram ett bildstöd till lektionerna. Där har även Sara haft lektioner för idrottslärare.
– Hos oss på Linehedsskolan har Sara varit inblandad i hela arbetet med idrotten under flera år. Hon har förbättrat genom att bidra med sin kunskap utifrån våra behov. Det har gett oss inspiration till hur vi kan jobba förutsägbart och tydlig på olika sätt; i omklädningsrummen, hur vi startar upp, strukturerar och avslutar lektionerna, säger Sebastian Adamsson, idrottslärare på Linehedskolan.

Digitala kurser på Lärportalen
Sedan en tid pågår även ett arbete med att utveckla ett digitalt stöd för idrottslärare, som kommer i kontakt med elever med behov av extra stöd. Det är ett kursprogram som kommer att laddas upp på Pedagog Halmstads Lärportal. Det är fritt att använda men för att komma åt kursen behöver du först skapa ett konto. Mer information kommer om detta så snart det är klart.

Stort behov av stöd
Att det finns ett stort behov av stöd från specialidrottslärare ute på skolorna råder det ingen tvekan om. Halmstads kommun har länge legat i framkant vad det gäller denna satsning. Alla är överens om att fysisk aktivitet är viktigt och nödvändigt för livskvalitén. Det är även en rättighet att barn ska ha den möjligheten trots olika funktionshinder. Glöm inte att du som idrottslärare alltid är välkommen att höra av dig om vilket stöd du kan få.

Written by 

Kommentera