• Har du nyanlända elever?
    Av Emma Brusewitz och Amanda Kipriyanova, Utvecklare med inriktning Svenska som Andraspråk, Resurscentrum Kärnhuset Hur går det för dina elever i svenska språket? Det är obligatoriskt… Läs mer
  • Olika typer av frågor – möjligheter och utmaningar
    Av Karolina Larsson, leg logoped & språk-, läs- och skrivutvecklare, Resurscentrum Kärnhuset Under hösten 2020 har pedagoger från kommunala förskolor vid fem tillfällen samlats på Forsknings-… Läs mer
  • Förläsningar Barnrättsveckan 2020
    Under Barnrättsveckan 2020 skulle att antal föreläsningar ägt rum. Vi har istället filmat dem i efterhand och kommer att publicera några i taget. ”STARK – vad… Läs mer