För elever med annat modersmål än svenska eller med nybörjarkunskaper i svenska kan det vara svårt att hänga med i den ordinarie undervisningen om man inte har hunnit utveckla ett “skolspråk”. För dessa elever kan den digitala lärresursen Studi utgöra ett väldigt stort stöd. Förstaspråket är en väldigt viktig resurs för inlärning av ett nytt språk och nya kunskaper.

Studi producerar korta animerade filmer (ca 3-5 minuter långa) i elva teoretiska ämnen som tar sin utgångspunkt i det centrala innehållet i Lgr 11. Innehållet utgår från åk 7-9, men kan även användas redan från åk 4 samt upp på gymnasiet och vuxenutbildning.

Det är inte bara nyanlända elever som kan ha nytta av Studi, utan tjänsten fungerar precis lika bra för svenskspråkiga elever.

I Halmstads kommun har vi precis tecknat ett treårigt avtal med Studi. Det ska bli spännande att följa och utvärdera detta arbete.

Så här ser Studi ut

I Studi söker du som elev (och lärare) på olika ämnen och ämnesområden. Här nedan har jag valt Kemi och Kemiska reaktioner. Innan jag startar filmen (denna är 3:55 minuter lång) kan jag välja vilket språk som ska talas samt om jag vill ha den textad. Det går blanda uppläsningsspråk och textning hur som helst, t.ex. svensk uppläsning och arabisk textning. Det går när som helst att byta språk under uppspelningen.

Många filmer har även en textsammanfattning samt en genomgång och förklaring av olika begrepp som dyker upp i filmen.

Som lärare har man möjlighet att via Studi dela särskilda filmer med en hel klass, grupp eller enskild elev. Gör man detta kan man få statistik över om eleverna sett filmen, löst quizen samt se resultat på quizen. Studi kan användas på dator, lärplatta eller mobiltelefon.

Quiz

Till filmerna hör en eller flera olika quiz. Dessa är en slags kunskapscheck på att eleven har förstått innehållet i filmen. Eleverna kan välja att göra en quiz på sitt eget modersmål, men läraren ser svaren på svenska.

Språkprojektet

Studi driver ett forsknings- och utvecklingsprojekt kallat Språkprojektet. Detta gör man tillsammans med ca 70 kommuner, Vinnova samt forskare från Göteborgs, Stockholms och Lunds universitet. Man samarbetar även med RFSU och GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime). Fokus är att alla ska lyckas i skolan, även nyanlända.

Liten sammanfattning av Studi

  1. Lektionsmaterial skapat av ämnesexperter, pedagoger och animatörer.
  2. Översättningar i tal och undertexter på flera olika språk (i nuläget sex språk, men ytterligare sex är på gång) 
  3. Självrättande quiz
  4. Hastigheten på filmerna kan anpassas efter behov
  5. Tillhörande lärardel med bland annat möjlighet att dela ut uppgifter och se elevernas resultat
  6. Ökade förutsättningar för alla elever, oavsett bakgrund, att tillgodogöra sig undervisningen på ett likvärdigt sätt
  7. Stöd till metodutveckling i undervisningen
  8. Stöd för studiehandledning
  9. Ökad motivation för lärandet hos den enskilde eleven

Film om källkritik som finns på Studi

Written by 

Kommentera