Sex barn, flickor och pojkar i idrottskläder

Hitta information om arbetet med elevers hälsa och välmående

Dans på schemat och aktiva raster. Främja likabehandling. Hälsa för lärande. Och Skapa trygghet för lärande – samlad kunskap om vad som verkligen fungerar. Skolverket har… Läs mer

Ryggar av sittande publik, i bakgrunden en man framför en Power point-bild

”Använd hela klassrummet när du möblerar – du kan göra mycket med ingenting”

Tidigare i våras föreläste den amerikanske arkitekten Peter C Lippman på Kärnhuset. Det blev en uppskattad föreläsning kring moderna lärandemiljöer och aktivitetsbaserade platser. Peter C Lippmans… Läs mer

Tredje avsnittet av Utbildningspodden är här!

I ”Språket – en investering för livet” diskuterar barnskötaren Malin Karlsson, rektorn Anki Govenius och skriv, språk och läsutvecklaren Jennie Aronsson språkutveckling i förskolan. Tidens betydelse… Läs mer

”Vi behöver tänka på vad som skapar en differentierad undervisning”

Särskilt begåvade och högpresterande elever ska enligt skollagen stimuleras och utmanas genom utvecklad undervisning. Pedagog Halmstad har pratat med Stöd och utvecklings Elisabeth Hallén och Paulina… Läs mer