Etikettarkiv: Vetenskaplig grund

2 minuter med Lotta Karlsson,verksamhetsutvecklare

Lotta Karlsson är en av sex verksamhetsutvecklare, så kallade vukare som arbetar inom Barn- & ungdomsförvaltningen i Halmstad kommun. Har du/ni på er skola funderat på vad ni kan använda denna spetskompetens och stöd till? Lotta har ett stort hjärta för det som sker i klassrummet och diskuterar gärna kring skolutveckling och lärande. Hon har förmågorna i fokus och en förkärlek till det flippade klassrummet.

Fortsätt läsa 2 minuter med Lotta Karlsson,verksamhetsutvecklare

Att gå från energiläkage till energigivare med hjälp av en bärande idé

När pedagogerna i en särskild undervisningsgrupp på en av Halmstads grundskolor var mitt inne i en organisationsförändring under hösten 2014 tog orken och energin slut. Förändringar i arbetslaget och delvis nya arbetsuppgifter bidrog till stress. Avsaknaden av färdriktning, ansvarsfördelning och bristande kommunikation gjorde situationen ohållbar. Genom att gemensamt formulera och arbeta fram en för verksamheten bärande idé – uttrycka och skriva ned vad de såg som sitt gemensamma uppdrag och vad de ville med sitt uppdrag, lyckades de bryta den negativa spiralen och finna ny kraft i arbetslaget. ”Det borde nästan vara lag på att ha en bärande idé. Det ger en trygghet att man själv vet sin egen roll, att man blir trygg med dem man jobbar med och att man har en samsyn kring hur man vill bedriva verksamheten och att man har gemensamma mål att sträva mot”, säger en av pedagogerna i idag.

Fortsätt läsa Att gå från energiläkage till energigivare med hjälp av en bärande idé

Vetenskaplig grund

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. För att göra det till verklighet i skolans vardag behöver lärare och rektor ha en levande diskussion om vad begreppen konkret innebär och hur forskningen kan bidra till att utveckla undervisningen. Skolans arbete med att bidra till och använda sig av beprövad erfarenhet är väsentligt för den egna utvecklingen.

En introduktion till begreppen får du genom Skolverkets filmer

Vetenskaplig grund

Beprövad erfarenhet

Evidens

Mer information från Skolverket finner du här