Den profilerade förskolan Teknikförskolan och KomTek har under många år haft ett nära samarbete och har tillsammans utvecklat teknikområdet.
Detta gagnar också övriga förskolor då det finns möjlighet att testa och praktiskt pröva över tid och få fram metoder som sedan kan förmedlas till
fler förskolor.

KomTek samarbetar kring teknikutveckling med flera av kommunens förskolor. Det handlar om fortbildning för pedagoger och utlåning av material – KomTek Away.

Pia Hallin som är rektor för Teknikförskolan berättar här om hur samarbetet med KomTek ser ut.

Hur ser er kontakt med KomTek ut och hur började allt?
Teknikförskolan är en profilerad förskola där samverkan med KOM TEK är betydelsefullt för att kompetensutveckla förskollärare och hela arbetslag kontinuerligt kring teknik.

Då jag tillträdde som rektor för 5 ½ år sedan fanns redan ett samarbete som utvecklats genom åren. Jag tycker att Vi har hittat ett bra upplägg med en utvecklingsdag samt en halvdag per medarbetare i mindre grupp och detta fungerar mycket bra.

KomTek och Teknikförskolan lär av varandra och tillsammans. Förskollärare och hela arbetslag ser idag hur teknik kan användas för att arbeta med samtliga kunskapsämnen, som förskolan ska ge barn olika förutsättningar att väcka intresse för, samt utveckla. Förskollärare och hela arbetslag synliggör tekniken i vardagen genom lek, vardagliga situationer och tematiskt arbete i både inomhus- och utomhusmiljöer.

Röd tråd på enheten är den ständiga frågan – Hur funkar det?

Pia Hallin, rektor på Teknikförskolan.

Vad är det som gör att ni väljer just KomTeks läromedel och pedagogstöd för ert arbete?
KomTek uppdaterar oss med material och aktiviteter samt utbildar förskollärare och arbetslaget hur material kan användas i undervisningen med barnen. På KomTek finns kunnig och serviceinriktad personal som ger Teknikförskolan ett stöd i att utveckla förskolans kvalitet.

Hur skulle ni vilja beskriva er kultur, ert arbetssätt och era metoder på förskolan när det gäller teknikområdet?

Teknikförskolans ledord: Välkommen – Glädje – Kreativitet – Utmanande – Lärande. Våra ledord genomsyrar vårt förhållningssätt och bemötande till barn och andra vuxna, möte av material och aktiviteter samt vårt kollegiala lärande.

På Teknikförskolan arbetar nyfikna, kunskapssugna pedagoger som har viljan att lära samt tillsammans med andra. Då förskolan är en profilerad förskola ska teknik synliggöras för barnen i lek, vardagliga situationer och tematiskt arbete. Barnen får möjlighet att i små undervisningsgrupper plocka, undersöka och utforska material med teknikinriktning. Det gör inget om det blir fel, det är då vi lär oss. Barnen erbjuds tekniklådor med undersökande material.

Det gör inget om det blir fel – det är då vi lär oss.

I våra verkstäder lär barnen sig verkstad-skyddsutrustning-regler samt får möta verktyg att bygga och konstruera med. Barnens alster designas och får utsmyckas av ett rikt material. Ett bygge startar alltid med en ritning. För de yngre barnen blir det en introduktion för att sedan utvecklas och bli mer detaljerad och avancerad ju äldre barnen blir. I undervisningen får barnen kontakt med digitala verktyg och programmering.

Hur såg kompetensen inom teknik ut från början hos er och hur upplever ni att ni har utvecklats under åren?
Tidigare låg fokus på teknik i undervisning i det tematiska arbetet. Utveckling har skett att synliggöra teknik i lek, vardagliga situationer och tematiskt arbete i både inomhus och utomhusmiljöer.

Hur upplever ni att barnen har utvecklats och tagit till sig teknikområdet? Något särskilt ni vill lyfta fram?
Nyfikenheten och intresset har ökat hos barnen. Genom att tekniken är en röd tråd, har det blivit en naturlig del i undervisningen samt blir synligt med ritning, bygg och konstruktion mm. I sagan undersöks Vilken teknik ser vi? Genom att barnen får uppleva och undersöka ges möjlighet för att få förståelse för hur saker och ting hänger ihop. Det har gett upphov till nya och användbara begrepp då vi sätter ord på det vi upplever och gör tillsammans.

Barnen får vara i en ”riktig verkstad” med riktiga verktyg från det barnen börjar på Teknikförskolan. Barnen får en ökad förståelse för hur verktyg fungerar, skyddsutrustning, följa en instruktion och ritning mm.

Vilka olika förmågor hos barnen har arbetet med teknik gynnat?
Ord- och språkförståelse; ta emot och följa en instruktion, matematik, tekniken i vardagen, människan uppfinner och utvecklar, digitalisering och programmering, fin och grovmotorik, normer och värden, samarbete, turtagning, gruppkänsla, inflytande och delaktighet med mera.

Bygg och konstruktion; det byggs mycket och barnen väljer ofta konstruktionsmaterial i både inomhus- och utomhusmiljö. Barnen bygger tidigt efter ritningar. De lär sig följa mönster, mallar, räknar och sortera. Vi upplever att självkänslan stärks med att jag kan. Vi lär oss genom att ibland blir det fel men då finner vi nya lösningar. Pedagogerna kan inte allt utan vi lär oss tillsammans med barn och vuxna och det är roligt att lära sig nya saker.

Hur ser ni på framtiden? Vad blir nästa steg?
Vi ser det som betydelsefullt med ett fortsatt nära samarbete med KomTek. Då Teknikförskolan är en profilerad förskola kring teknik vilket är ett politiskt beslut är KomTek ett stöd i vårt utvecklingsarbete med kompetensutveckling, följa nytt material och forskning, uppdateras kring undervisningsmaterial, möta studenter och vara en del i kommande kollegors utbildning, stöd i att utveckla miljöerna på förskolan med mera.

Något du vill tillägga?
Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete och samverkan tillsammans med KomTek.

Intervju av Catarina Carlsson, verksamhetschef, KomTek

Kommentera