Utbildningsmaterial för tidiga insatser i förskolan

Nu är utbildningsmaterialet klart för hur du använder Stödinsatsmodulen i Unikum med stöd av stödmaterialet Tidiga insatser. Du hittar stödmaterial och utbildningsmaterial här på Pedagog Halmstad under menyn Styrdokument, rutiner och stödmaterial – Lokala rutiner och stödmaterial – Stödmaterial Tidiga insatser i förskolan.

Här hittar du utbildningsmaterialet (direktlänk) som är i form av filmer för hur vi ska arbeta med tidiga insatser i förskolan. De första tre filmerna vänder sig till alla i förskolan medan de övriga främst riktar sig till förskollärare som stöd för att dokumentera stödinsatser. Totalt är det cirka 40 minuter uppdelat inom flera små korta filmer.

För att du ska få tillgång till Säkra anteckningar och Särskilt stöd i Unikum så krävs en tvåfaktorsinloggning, dvs en högre säker inloggning via sms. Detta beställer rektor av Datastudion, se nedan.


Du som är rektor på förskolan

Rektor behöver meddela Datastudion på datastudion@halmstad.se namn och mobilnummer för pedagoger som ska använda de delarna så de kan logga in med den högre säkerheten med hjälp av SMS-inloggning.

De som ska kunna starta Särskilt stöd är de som har rollen rektor, observatör och mentor. Därför behöver förskolläraren på avdelningen även ha rollen Mentor för barnen och specialpedagogen behöver ha rollen Observatör på förskolan.

Rektor ansvarar för att rätt person får mentorsrollen respektive observatörsroll genom att antingen meddela Datastudion eller den som är administratör i Unikum på förskolan vilka personer det gäller så rollerna kan tilldelas.

Written by 

Kommentera