ULF – utveckling, lärande, forskning – handlar om att starta och genomföra forskningsprojekt i nära samarbete med skolan. Forskare tillsammans med förskollärare, lärare eller annan skolpersonal ska bedriva forskningsprojekt tillsammans.

ULF är en riksomspännande försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som genomförs på uppdrag av regeringen.

Samarbete önskas

Vid Högskolan i Halmstad går projektet under våren 2020 in i en ny fas. Frågor om ULF och idéer om samverkan från olika intressenter mottages därför med stort intresse:

  • Är du lärare, rektor eller har en annan roll vid en skola i regionen (i vid bemärkelse) och är intresserad av ULF?
  • Är du forskare inom Högskolan i Halmstad och intresserad av ULF?

Kontakta Per Högström, projektledare, eller Charlotte Berglund, samverkansansvarig via epost eller telefon, med en idé (läs mer nedan) eller för att gemensamt diskutera en idé med oss.

Har du en idé till ett projekt? Här ser du exempel på information att skicka med till oss

Grundläggande information om verksamheten där praktiknära forskningsprojekt skulle kunna genomföras
  • Namn på verksamheten och ort
  • Presentera verksamhet helt kort med några meningar. (Rikta texten till en person som inte vet något om er.)
Ert förslag eller er idé

ULF-projekt ska bygga på frågeställningar som har formulerats i dialog med förskollärare, lärare eller annan verksam personal inom skolväsendet

Beskriv ert förslag eller idé, ta gärna stöd av frågorna nedan:

  • Vad skulle ni vilja starta ett samarbete omkring? Resonera gärna kort runt ert intresseområde.
  • Varför vill ni undersöka just detta område?
  • Vilka frågor har ni ställt er själva kring området?
  • Har ni genomfört undersökningar tidigare som kan användas?
  • Har ni idéer om hur resultat som kommer fram skulle kunna användas i framöver?
Kontaktinformation
  • Namn, titel, epost och telefon.

Läs mer om ULF här