I Unikum Familj-appen ser vårdnadshavare sitt barns pedagogiska dokumentation och annan viktig information. De kan boka tid och se underlag för samtalet. Du kan enkelt skicka information om utflykten, föräldramötet. Det skickas automatiskt en notifiering till mottagarna och du ser vilka som tagit del av meddelandet.


Hämta appen


Logga in

När vårdnadshavaren hämtat Unikum Familj-appen behöver de logga in med sitt BankID. Under förutsättning att vårdnadshavaren använder appen minst var 14:e dag så krävs ingen ny inloggning.


Vårdnadshavarens startsida

Vårdnadshavaren kommer till sin startsida där det finns en samlad översikt på Viktigt, Kom-ihåg, Mina barn och Mina barns lärande utifrån vårdnadshavarens alla barn.


Navigeringsmeny

I nederkanten finns en navigeringsmeny där vårdnadshavaren kan välja utifrån Start, Kom-ihåg, profil, Frånvaro eller Mer för att komma åt fler verktyg. Vill vårdnadshavaren välja ett enskilt barn så görs det genom att klicka på profilen i mitten, som kan bestå av initialer eller en bild. Individens namn syns alltid under profilen i menyn för att synliggöra vilken vy som visas.


Välja och växla mellan profiler

Genom att klicka på profilen i mitten och välja ett enskilt barn så är det barnets samlade startsida som syns. Där kan vårdnadshavaren navigera vidare till exempelvis barnets lärlogg och/eller de meddelanden som rör just det barnet. Från barnets startsida går det även att navigera i menyn i nederkanten.
För att titta på ett annat barn eller komma tillbaka till sin egen startsida klickar vårdnadshavaren på profilen i mitten och gör ett nytt val.


Fler verktyg

Under alternativet Mer i menyn nederst finns fler verktyg exempelvis Planeringar, Samtalet, Schema