En flicka, en pojke och en vuxen man, alla med blå hörlurar, sitter vid ett bord och tittar på varandra och skrattar

Det här är en podcast gjord för dig som arbetar i barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun. Vi har skapat Utbildningspodden för att öka vi-känslan, närma oss varandra, och för att möjliggöra samtal om det vi ofta tänker på men sällan hinner prata om. Till varje avsnitt finns ett par diskussionsfrågor som du och dina kollegor eller medarbetare kan använda efter lyssningen, till exempel i samband med en arbetsplatsträff.
Självklart kan podden också vara till nytta för personer utanför förvaltningen som delar intresset för skol- och förskolefrågor.

 

Tema skolsegregation

I en första serie av fyra avsnitt tittar vi närmare på skolsegregationen. Hur tar den sig i uttryck i våra verksamheter? Och framför allt: Vad gör vi idag och vad kan vi bli bättre på – tillsammans och var för sig – för att bryta den?


Avsnitt 1: Skolan mitt i byn – eldsjälar och vardagshjältar

Här möter vår programledare Thomas Karlsson samordnarna Frida Ahlgren och Ansuman Jammeh från Skolan Mitt i Byn. Avsnittet tar avstamp ur behoven och utmaningarna som finns på Andersberg men fokuserar främst på det engagemang och den vilja att förändras som finns i området och på skolan. Frida och Ansu berättar vad som behövs för att fungera i rollen, pratar Pippi-mentalitet, relationsministrar och debriefing och vikten av att se på barn och ungdomar med snälla ögon.

Diskussionsfrågor:

 • Vad tänker du efter att ha lyssnat på avsnittet?
 • Kan du på något sätt dra nytt av Skolan mitt i byn på din förskola eller skola? Genom till exempel idéer, aktiviteter eller kontakter?
 • Kan du och dina kollegor vara en resurs för Skolan mitt i byn på något sätt?
 • Vad kan du och din förskola eller skola göra för att barn och elever från olika miljöer ska möta varandra?

Hela avsnittet “Skolan mitt i byn – eldsjälar och vardagshjältar” i text.

 

Frida Ahlgren och Ansuman Jammeh tillsammans med Utbildningspoddens programledare Thomas Karlsson (mitten).

Medverkande: Frida Ahlgren och Ansuman Jammeh, Skolan mitt i byn
Programledare: Thomas Karlsson, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ljudtekniker: Jan Severinsson, kulturförvaltningen
Intro: Barnröster från avdelningen Bäskvägen på Frösakulls förskola och elevröster från Andersbergsskolan
Musik: Le Lac av Julien Doré


Avsnitt 2: Hur bygger vi en framtid tillsammans?

I det andra avsnittet får du lyssna när vår programledare Thomas Karlsson möter Erica Johansson, som är planeringsutvecklare på barn- och ungdomsförvaltningen och Annika Hansson, som arbetar som planstrateg på kommunledningsförvaltningen. Både Erica och Annika har viktiga roller i arbetet att bygga framtidens Halmstad. I samtalet pratar de om hur boendesegregation och skolsegregation hänger ihop, att olika aspekter ställs mot varandra och hur vi som kommun kan bygga för en framtid. 

Diskussionsfrågor:

 • Vilka jobbar du med eller vilka skulle du kunna arbeta med utanför dina närmsta kollegor för att minska segregationen?
 • Erica pratar om att kompensera eller bryta skolsegregationen. Ett sätt att bryta skolsegregationen är att ha en blandad elevsammansättning. Vad har din förskola eller skola för barn- eller elevsammansättning?
 • Hur påverkar barn- och elevsammansättningen hur ni arbetar på er förskola eller skola?
 • Vilka mötesplatser finns det för barn och elever från olika områden och miljöer i Halmstad?
 • Hur vill du att Halmstad ska se ut om 30 år?

Hela avsnittet “Hur bygger vi en framtid tillsammans” i text.

 

Thomas Karlsson tillsammans med Annika Hansson och Erica Johansson.

Medverkande: Erica Johansson, planeringsavdelningen, och Annika Hansson, kommunledningsförvaltningen.
Programledare: Thomas Karlsson, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ljudtekniker: Jan Severinsson, kulturförvaltningen
Intro: Barnröster från avdelningen Bäskvägen på Frösakulls förskola och elevröster från Andersbergsskolan
Musik: Le Lac av Julien Doré


Avsnitt 3: Språket – en investering för livet

I det tredje avsnittet möts barnskötaren Malin Karlsson, rektorn Anki Govenius och skriv, språk och läsutvecklaren Jennie Aronsson kring språkutveckling i förskolan. Tillsammans med Thomas Karlsson diskuterar de sambandet mellan ordförråd och världssyn, vikten av att verkligen möta barnen med nyfikenhet och tidens betydelse för att kunna utveckla språket.

Diskussionsfrågor:

 • Vad tänker du efter att ha lyssnat på avsnittet?
 • Hur planerar du för språkutveckling? För vilka finns ditt och verksamhetens planerade språkutvecklande arbetssätt och när och hur utför ni det?
 • Hur ser högläsningen ut i din verksamhet? Vilka böcker läser ni? När, var, hur och för vilka barn? Och hur ser bokutbudet ut – finns det böcker så att varje barn kan hitta en bok som väcker deras intresse?
 • Vårdnadshavarna är källan till information om barnet. Vad behöver du och dina kollegor ta reda på för att kunna göra det bästa för barnet?
 • Den samspelande pedagogen är viktig för språkutvecklingen. Hur och när planerar och organiserar du för samspel och samtal med barnen?

Hela avsnittet ”Språket – en investering för livet” i text.

 

Malin Karlsson, Jennie Aronsson och Anki Govenius tillsammans med Thomas Karlsson.

Medverkande: Jennie Aronsson, Anki Govenius och Malin Karlsson
Programledare: Thomas Karlsson, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ljudtekniker: Jan Severinsson, kulturförvaltningen
Intro: Barn- och elevröster från avdelningen Bäskvägen på Frösakulls förskola och Andersbergsskolan
Musik: Le Lac av Julien Doré


Avsnitt 4: Vad är det vi inte pratar om?

I sista avsnittet i serien kring skolsegregation träffar vår programledare Thomas Karlsson barn- och ungdomsförvaltningens före detta förvaltningschef, Pauline Broholm Lindberg, och Maria Seger, som är jämställdhetsutvecklare. I det här avsnittet sammanfattar vi de tidigare avsnitten och pratar om hur Halmstad ser ut idag. Vi samtalar också om vad det är vi inte pratar om, vilka krafter som finns och vilken roll våra värderingar har.

Diskussionsfrågor:

 • Pauline pratar om hur segregation kan se olika ut och finns på flera plaster i Halmstad. Hur ser det ut på din förskola eller skola? Och vad tänker du om det?
 • Maria pratar om hur vi beskriver olika stadsdelar i Halmstad och att vi förhastar oss att göra antaganden om vilka som väljer att bo var. Hur beskriver du de olika stadsdelarna i Halmstad?
 • I avsnittet pratar de också om vad det är vi inte pratar om, och vad borde vi prata mer om. Vad tycker du att vi ska prata mer om?

Hela avsnittet “Vad är det vi inte pratar om?” i text.

 

Jan Severinsson, Pauline Broholm Lindberg och Thomas Karlsson.

Medverkande: Pauline Broholm Lindberg, och Maria Seger
Programledare: Thomas Karlsson, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ljudtekniker: Jan Severinsson, kulturförvaltningen
Intro: Barn- och elevröster från avdelningen Bäskvägen på Frösakulls förskola och Andersbergsskolan
Musik: Le Lac av Julien Doré

Här möter vår programledare Thomas Karlsson samordnarna Frida Ahlgren och Ansuman Jammeh från Skolan Mitt i Byn. Avsnittet tar avstamp ur behoven och utmaningarna som finns på Andersberg men fokuserar främst på det engagemang och den vilja att förändras som finns i området och på skolan. Frida och Ansu berättar vad som behövs för att fungera i rollen, pratar Pippi-mentalitet, relationsministrar och debriefing och vikten av att se på barn och ungdomar med snälla ögon.

Diskussionsfrågor:

 • Vad tänker du efter att ha lyssnat på avsnittet?
 • Kan du på något sätt dra nytt av Skolan mitt i byn på din förskola eller skola? Genom till exempel idéer, aktiviteter eller kontakter?
 • Kan du och dina kollegor vara en resurs för Skolan mitt i byn på något sätt?
 • Vad kan du och din förskola eller skola göra för att barn och elever från olika miljöer ska möta varandra?

Hela avsnittet “Skolan mitt i byn – eldsjälar och vardagshjältar” i text.

 

Frida Ahlgren och Ansuman Jammeh tillsammans med Utbildningspoddens programledare Thomas Karlsson (mitten).

Medverkande: Frida Ahlgren och Ansuman Jammeh, Skolan mitt i byn
Programledare: Thomas Karlsson, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ljudtekniker: Jan Severinsson, kulturförvaltningen
Intro: Barnröster från avdelningen Bäskvägen på Frösakulls förskola och elevröster från Andersbergsskolan
Musik: Le Lac av Julien Doré


Avsnitt 2: Hur bygger vi en framtid tillsammans?

I det andra avsnittet får du lyssna när vår programledare Thomas Karlsson möter Erica Johansson, som är planeringsutvecklare på barn- och ungdomsförvaltningen och Annika Hansson, som arbetar som planstrateg på kommunledningsförvaltningen. Både Erica och Annika har viktiga roller i arbetet att bygga framtidens Halmstad. I samtalet pratar de om hur boendesegregation och skolsegregation hänger ihop, att olika aspekter ställs mot varandra och hur vi som kommun kan bygga för en framtid. 

Diskussionsfrågor:

 • Vilka jobbar du med eller vilka skulle du kunna arbeta med utanför dina närmsta kollegor för att minska segregationen?
 • Erica pratar om att kompensera eller bryta skolsegregationen. Ett sätt att bryta skolsegregationen är att ha en blandad elevsammansättning. Vad har din förskola eller skola för barn- eller elevsammansättning?
 • Hur påverkar barn- och elevsammansättningen hur ni arbetar på er förskola eller skola?
 • Vilka mötesplatser finns det för barn och elever från olika områden och miljöer i Halmstad?
 • Hur vill du att Halmstad ska se ut om 30 år?

Hela avsnittet “Hur bygger vi en framtid tillsammans” i text.

 

Thomas Karlsson tillsammans med Annika Hansson och Erica Johansson.

Medverkande: Erica Johansson, planeringsavdelningen, och Annika Hansson, kommunledningsförvaltningen.
Programledare: Thomas Karlsson, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ljudtekniker: Jan Severinsson, kulturförvaltningen
Intro: Barnröster från avdelningen Bäskvägen på Frösakulls förskola och elevröster från Andersbergsskolan
Musik: Le Lac av Julien Doré


Avsnitt 3: Språket – en investering för livet

I det tredje avsnittet möts barnskötaren Malin Karlsson, rektorn Anki Govenius och skriv, språk och läsutvecklaren Jennie Aronsson kring språkutveckling i förskolan. Tillsammans med Thomas Karlsson diskuterar de sambandet mellan ordförråd och världssyn, vikten av att verkligen möta barnen med nyfikenhet och tidens betydelse för att kunna utveckla språket.

Diskussionsfrågor:

 • Vad tänker du efter att ha lyssnat på avsnittet?
 • Hur planerar du för språkutveckling? För vilka finns ditt och verksamhetens planerade språkutvecklande arbetssätt och när och hur utför ni det?
 • Hur ser högläsningen ut i din verksamhet? Vilka böcker läser ni? När, var, hur och för vilka barn? Och hur ser bokutbudet ut – finns det böcker så att varje barn kan hitta en bok som väcker deras intresse?
 • Vårdnadshavarna är källan till information om barnet. Vad behöver du och dina kollegor ta reda på för att kunna göra det bästa för barnet?
 • Den samspelande pedagogen är viktig för språkutvecklingen. Hur och när planerar och organiserar du för samspel och samtal med barnen?

Hela avsnittet ”Språket – en investering för livet” i text.

 

Malin Karlsson, Jennie Aronsson och Anki Govenius tillsammans med Thomas Karlsson.

Medverkande: Jennie Aronsson, Anki Govenius och Malin Karlsson
Programledare: Thomas Karlsson, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ljudtekniker: Jan Severinsson, kulturförvaltningen
Intro: Barn- och elevröster från avdelningen Bäskvägen på Frösakulls förskola och Andersbergsskolan
Musik: Le Lac av Julien Doré


Avsnitt 4: Vad är det vi inte pratar om?

I sista avsnittet i serien kring skolsegregation träffar vår programledare Thomas Karlsson barn- och ungdomsförvaltningens före detta förvaltningschef, Pauline Broholm Lindberg, och Maria Seger, som är jämställdhetsutvecklare. I det här avsnittet sammanfattar vi de tidigare avsnitten och pratar om hur Halmstad ser ut idag. Vi samtalar också om vad det är vi inte pratar om, vilka krafter som finns och vilken roll våra värderingar har.

Diskussionsfrågor:

 • Pauline pratar om hur segregation kan se olika ut och finns på flera plaster i Halmstad. Hur ser det ut på din förskola eller skola? Och vad tänker du om det?
 • Maria pratar om hur vi beskriver olika stadsdelar i Halmstad och att vi förhastar oss att göra antaganden om vilka som väljer att bo var. Hur beskriver du de olika stadsdelarna i Halmstad?
 • I avsnittet pratar de också om vad det är vi inte pratar om, och vad borde vi prata mer om. Vad tycker du att vi ska prata mer om?

Hela avsnittet “Vad är det vi inte pratar om?” i text.

 

Jan Severinsson, Pauline Broholm Lindberg och Thomas Karlsson.

Medverkande: Pauline Broholm Lindberg, och Maria Seger
Programledare: Thomas Karlsson, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ljudtekniker: Jan Severinsson, kulturförvaltningen
Intro: Barn- och elevröster från avdelningen Bäskvägen på Frösakulls förskola och Andersbergsskolan
Musik: Le Lac av Julien Doré