Av Sarah Dufva, förskollärare, Lineheds förskola


På Lineheds förskola sker mycket av undervisningen utomhus, i närområdet men också längre bort.  Förskolebussen ger barnen möjlighet till rika upplevelser att samtala kring. Barnen skapar relationer till naturen och varandra i ett långsiktigt arbete med hållbar utveckling. Barnens utforskande och  de konkreta och nära upplevelserna av djur, insekter och växter ger möjlighet till ett vidgat ordförråd och språkutveckling i meningsfulla sammanhang.

Kommentera