Korthårig blond kvinna med glasögon, illustration av böcker och en långhårig man i svart kostym och vitt linne.

Är du nyfiken på hur vi kan göra vägen genom våra verksamheter till en språngbräda för barns och ungdomars utveckling, kunskapande och lärglädje? Vill du höra Micael Dahlen, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, berätta om sina erfarenheter som skolbrottande barn, lärare och livet däremellan? Då ska du anmäla dig till Kärnhusets forsknings- och utvecklingsdag den 2 november.

Då talar även Pauline Broholm Lindberg, tidigare skolchef och förvaltningschef i barn- och ungdomsförvaltningen, på temat ”Jag kan inte nöja mig med att vara på en nivå i styrkedjan”.

Du väljer om du ska gå på förmiddagen eller eftermiddagen.
Bland de valbara föreläsningarna finns:

”Att testa sig till ett starkare ordförråd”
 – exempel från forskning om ordinlärning genom retrieval practice

med Nils Johannesson, logoped på FoU-avdelningen BUF, Centrala barn- och elevhälsan och magisterstudent i svenska.

”Jag ville lära mig lite mer…”

– undervisning i NO-ämnena med hjälp av utomhuspedagogik

med Magnus Göranson, utvecklare på FoU-avdelningen BUF, inriktning utomhuspedagogik vid Halmstad Naturskola och Katarina Haraldsson, PhD och vetenskaplig ledare på FoU-avdelningen BUF.

Närmiljö som lärmiljö, digitala fysiska aktiviteter i förskolan

– Framtidens Digitala Lärande i Skolan (FDLIS)

Med Johnny Stenberg, kvalitetsstödjare BUF och förskollärare, Kalle Jonasson, filosofie doktor i idrottsvetenskap och universitetslektor i utbildningsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, och Anniqa Lagergren, filosofie doktor i estetiska uttrycksformer och universitetslektor i pedagogik vid Högskolan i Halmstad.

”Förskolebarns användande av engelska som gemensamt språk i lek och samspel”

med Karolina Larsson, doktorand i logopedi samt språk-, läs- och skrivutvecklare på FoU-avdelningen BUF

”Kritiska aspekter för att tolka och förstå innehållet i textuppgifter i matematik”

med Ingela Sandberg, förstelärare och specialpedagog, Åledsskolan.

” Gräv där du står”

– Aktionsforskningen som en del av det kollegiala lärandet

Ulrika Jonson, rektor, Magdalena Sällström och Susanna Lejfjord, förskollärare, alla vid Laxöns förskola


Anmälan och mer information om dagen och föreläsningarna hittar du på intranätet under ”kurser och utbildningar”.

Foto: Studio Emma Svensson (Micael Dahlen), Mostphotos

Written by 

Kommentera