Undervisar du i svenska som andraspråk i årskurs 1 – 3? Undervisar du i svenska och svenska som andraspråk samtidigt? Då är höstens nätverksträffar i SvA något för dig eftersom de kommer vara riktade mot grundskolans tidigare år.

Nätverksträffarna har som syfte är att skapa en arena för kollegialt lärande och ämnesfördjupning. Syftet är även att tillsammans problematisera undervisningen. Under höstens träffar belyser vi gemensamt svenska som andraspråk ur olika perspektiv.

Träff 1  – Vad är svenska som andraspråk?

20 september kl. 14.30 – 16.00 i Hörsalen på Kärnhuset

Träff 2 – Skillnader mellan svenska och svenska som andraspråk i Lgr 22 samt praktiska exempel

15 november kl. 14.30 – 16.00 i Hörsalen på Kärnhuset

Träff 3 – Vem är i behov av svenska som andraspråk och hur kan vi ta reda på det?

24 januari kl. 14.30 – 16.00 i Aulan på Kärnhuset

Nätverksträffarna kommer bestå av utbyte av erfarenheter, kunskaper och diskussioner tillsammans. Stort fokus kommer att läggas på nätverkande och ett aktivt deltagande. Träffarna kommer att bygga på varandra och vi rekommenderar att man kommer på samtliga träffar.

Tveka inte på att anmäla dig oavsett om du har få eller flera elever som du undervisar i svenska som andraspråk, om du undervisar i både svenska och sva eller enbart i sva.

Anmälan görs till Amanda Persson via Teams eller mail (amanda.persson2[at]halmstad.se), senaste en vecka innan varje träff.  

Välkommen!

Written by 

Kommentera