Den 26 april har du som är rektor eller medledare möjlighet att delta i en workshop med den amerikanske arkitekten, skoldesignern och lärmiljöforskaren Peter C Lippman och höra Haverdals byskolas rektor Linda Bellvik berätta om förhållningssättet ”Tio goda vanor som resurs”. Inleder dagen den gör förvaltningschef Pauline Broholm Lindberg och Fredrik Landelius, biträdande förvaltningschef och kvalitetschef.

Programmet vänder sig till både rektorer och medledare vid kommunens skolor och till medarbetare från centrala barn- och elevhälsan, kvalitetsavdelningen, lärande enheten, modersmål och migration, planeringsavdelningen och ledamöter i barn- och ungdomsnämnden.
 
Dagen genomförs dels digitalt, dels på plats i Kattegattgymnasiets lokaler.

En inbjudan ska ha gått ut till dig som är berörd. Kontaktperson är kvalitetsstödjare
Erica Eklöf.

Written by 

Kommentera