Foto: JILL HALILA EKVALL, Halmstad Kommun

Den 20 november är det Barnkonventionens dag och vecka 46–47 pågår Barnrättsveckan 2021. Några stora arrangemang med 1000 lyktor blir det tyvärr inte i år heller, men det finns mycket man kan arbeta med ute i verksamheten för att lyfta barn och elevers rättigheter.

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen. Barnkonventionen omfattas av fyra grundprinciper;

1. Alla barn har samma rättigheter
2. Barnets bästa ska alltid komma först
3. Varje barn har rätt att överleva och utvecklas
4. Varje barn rätt att uttrycka sin åsikt 

I Sverige arrangeras årligen flera olika aktiviteter i anslutning till barnkonventionens dag. Projektet Tusen lyktor, är en landsomfattande ljusmanifestation där barn målar lyktor för att synliggöra varje barns röst.

Material att inspireras av
Förskolorna i kommunen har sedan 2016 uppmärksammat barns rätt med det gemensamma projektet Tusen lyktor.

Förra året arrangerades Tusen lyktor på förskolor och skolor runt om i kommunen då vi inte kunde samlas på Stora torg. Även i år uppmuntrar vi er till att arrangera för Tusen lyktor lokalt.

Det finns dock en hel del material att inspireras av och göra ute i verksamheterna. Här nedan finns lite tips på var du kan hitta inspiration till vad man kan göra under barnrättsveckan.

Vi uppmuntrar alla pedagoger att lyfta och uppmärksamma detta viktiga ämne.

Föredrag från Barnrättsveckan 2020
På Pedagog Halmstad ligger det kortare föredrag som spelades in under Barnrättsveckan 2020. Föredragen riktar sig till dig som pedagog i förskola och skola. Föredragen hittar du här:

STARK- vad är att vara stark? samt “Barns rätt att förundras, skapa mening och förståelse i sitt lärande- men var kommer spindelnätet ut då?

Att vara rättvis är att behandla alla olika

Rit-prata som metod

Nytt material om barnkonventionen

Länktips!

Barnrätt i praktiken – Ett inspirationsmaterial till främjande arbete med normer och värden.
(För att få åtkomst till materialet krävs att du skapar ett konto på lärportalen och loggar in.)

Håll utkik på bibliotekens hemsidor för att se vad som pågår där. Bibliotekarierna hjälper er gärna att hitta litteratur kopplat till barnkonventionen och barns rättigheter. Ett tips är att gå in och titta på deras temasamlingar.

Inspiration

Mina rättigheter

Beställ skolmaterial från Unicef

Lästips

Intervju med Åsa Ekman “Jag vill peppa förskolan i arbetet med barnkonventionen”

Åsa Ekman “Barnets rättigheter i en hållbar förskola”

Skolverket “Barnkonventionen i skolan”


Foto: Jill Halila Ekvall, Halmstad Kommun

Written by 

Kommentera