Av Catarina Carlsson, verksamhetschef, KomTek


KomTeks årliga tävling Teknikutmaningen för åk 6-9 är nu också avgjord och vinnare blev Östergårdsskolan och Gullbrandstorpsskolan. Stort grattis till lärare Anna Ranmar och Said Fezoua med elever. Teknikutmaningen är en metod för att arbeta med teknikämnet och ämnesövergripande. Ung företagsamhets läromedel får man som stödmaterial genom hela processen och självklart coachning för både lärare och elever i teknik från KomTek. Här följer en intervju med lärarna Anna Ranmar på Östergårdsskolan och Said Fezoua på Gullbrandstorpsskolan vars skolor tog hem pris i årets Teknikutmaning.


Hur kom du i kontakt med KomTek?

SaidJag sökte efter nytt material till teknikundervisningen, på nätet. På det här sättet kom jag i kontakt med KomTek. Alltså via KomTeks hemsida. 

AnnaJag har känt till KomTek sedan jag gick lärarutbildningen på Halmstad Högskola. KomTek gav mig redan då inspiration, kunskap och förståelse för teknik som ämne.


Vad är det som gör att du har valt att arbeta med just Teknikutmaningen som metod i teknikämnet?

SaidTeknikutmaningen är ett fantastiskt pedagogiskt arbetssätt, där man kopplar många delar av det centrala innehållet och förmågor eleverna ska träna på från Lgr11. Ett arbetssätt där eleverna tränar teknikutvecklingsarbetets olika faser, Identifiering av behov, Undersökning, förslag till lösningar, Sen konstruktioner och slutligen utprövning och utvärderingar. Teknikutmaningen är ett undervisningssätt där man som lärare skapa mening och relevant undervisning, med en tydlig koppling mellan skolämnet teknik och teknik så som den finns i elevernas vardag och i samhället. Skolinspektions rapport 2014:04(1) belyser också viktigheten med en meningsfull undervisning med tillknytning till elevens vardag och kommande studie- och yrkesliv, samt till det samhälle vi lever för att skapa nyfikenhet och intresse för eleverna. 

AnnaVerklighetsförankringen som teknikutmaningen innebär bidrar till att skapa drivkraft hos eleverna, lärandet blir meningsfullt. Många elever hade positiva erfarenheter av teknikutmaningen sedan tidigare årskurser. Det är en metod som på ett naturligt sätt ger eleverna möjlighet att träna på flera tekniska förmågor från läroplanen, som att identifiera problem, utarbeta förslag och använda teknikområdets begrepp. Det ger mig som lärare möjlighet att i en meningsfull process, genom KomTek, få stöttning gällande flera delar såsom material och program (i t.ex. programmering).  Både lärare och elever utvecklas!


Vilka framgångsfaktorer kan du se över läsåret när det gäller hur ni använder Teknikutmaningen i undervisningen – för egen del och för elevernas del?

SaidTeknikutmaningen bidrar till att eleven får möjligheten att uttrycka sina tankar, erfarenheter och argumentera sina idéer i diskussioner, både i helklass, i små grupper och i par. Det är en viktig del för att kunna utveckla sitt lärande. Teknikutmaningen i undervisningen är ett bra tillfälle att arbete utifrån genusperspektivet, med att uppmuntra eleverna att söka sig till andra människor som kompletterar dem när det gäller erfarenheter. Ett arbetssätt att få eleverna att känna samhörighet och gemenskap. Teknikutmaningen är lika stor utmaning för mig som lärare, där man måste tänka och prova nya undervisningsmetoder. Utmanas att söka nya ämneskunskaper och lämna sin komfortzon. Genom teknikutmaningen har jag som lärare fått en trygg, tillit och ett gott samarbete med mina elever. 

AnnaFör elevernas del så är det verklighetsförankringen, tävlingsmomentet skapar en drivkraft hos eleverna, ett varierat innehåll – det finns en tydlig röd tråd och vi arbetar mot ett mål, och på vägen möter vi flera delar som elektricitet, programmering, mekanik. Material från KomTek gör tekniken till det som det ska vara istället för ett rent teoretiskt ämne. Arbetet innebär ett meningsfullt samarbete inom gruppen som skapar positiva effekter och goda erfarenheter hos eleverna. För min egen del är det att upplägget ger möjlighet att arbeta med flera delar av teknikämnet. Det är en genuin stöttning som utvecklar mig som tekniklärare.

<

För mer information om Teknikutmaningen kontakta catarina.carlsson@halmstad.se på KomTek eller gå in på Pedagog Halmstad och läs mer.

Kommentera