Undervisar du elever med annat modersmål än svenska? Läs det här!  

Att undervisa dessa elever ställer krav på att du kan följa elevens andraspråksutveckling och anpassa undervisningens form och innehåll till olika stadier i andraspråksutvecklingen (Skolverket). För att göra detta behöver du ta reda var eleven befinner sig i sin andraspråksutveckling. Detta gör du enklast genom att använda dig av bedömningsstödet Bygga Svenska

Genom att använda Bygga Svenska kontinuerligt får du stöd i att observera elevernas andraspråksutveckling, från nybörjarnivå till avancerad nivå. Du får även förslag på vilken stöttning eleven behöver för att komma vidare. I Halmstads kommun är det obligatoriskt att använda Bygga Svenska på de elever som är nyanlända. Det finns vinster med att använda det på alla elever som vi undervisar i svenska som andraspråk, tex för att ta reda på hur nära eleven är att nå en förstaspråksnivå och om eleven då gynnas bättre av att istället läsa svenska. Det finns många fler vinster med Bygga Svenska. 


Webbkurs på Pedagog Halmstads lärportal

Känner du att du vill komma i gång med materialet men inte vet var du ska börja? Eller kanske känner du att du behöver fördjupa dina kunskaper? Som en liten hjälp på traven har vi nu gjort filmer som demonstrerar hur du ska göra. Kursen består av sex delkurser där du kan välja att gå alla kurser eller att klicka in den på den del som du känner att du behöver fördjupa dig i.  


Kontakt

Önskar du vägledning eller bara lite inspiration i Bygga Svenska så hör av dig till oss.  

Emma Brusewitz och Amanda Kipriyanova, utvecklare med inriktning Svenska som Andraspråk

Written by 

Kommentera